Hvorfor Klinik for Børn og Unge med Inkontinens (VIBU)?

​Nogle børn har svært ved at holde på afføringen eller tisser i bukserne om dagen, selv lang tid efter at de er holdt op med at gå med ble. ​Dette kan skyldes både sygdomme, misdannelser og andre forhold.

Faktum er, at børnene er meget påvirkede af situationen, og både forælde og børn har løbende brug for råd og vejledning. Uanset hvad der har forårsaget inkontinens, kan generne påvirke barnet hele livet igennem.

Børnene tør ofte ikke deltage i sociale aktiviteter og sport af frygt for at blive drillet. Mange børn bliver mobbet i skolen eller lukket ude rent socialt, fordi legekammeraterne ikke vil have én med, som måske tisser i bukserne en gang i mellem. ​

Behov for at samle og systematisere viden

Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme har i løbet af de sidste par år modtaget flere og flere henvendelser fra personer og institutioner, som ønsker råd og vejledning omkring inkontinensproblemer hos børn og unge. Både fra andre hospitalsafdelinger, institutioner, sundhedsplejersker og andre.

Henvendelserne handler om alt fra hjælpeforanstaltninger, behandlinger og forholdsregler i forbindelse med infektioner. Afdelingen har også oplevet mange henvendelser omkring trivselsproblemer, senreaktioner, forholdsregler i forhold til legekammerater, selvhjulpethed, renlighed og sexualliv.

Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme vil derfor nu sætte særligt fokus på denne gruppe unge i et nyt Videns- og praksiscenter for Inkontinens hos Børn og Unge, kaldet VIBU (nu: Klinik for Børn og Unge med Inkontinens).

Formålet

Målet med Klinik for Børn og Unge med Inkontinens er at hjælpe flere børn og unge med inkontinensproblemer (urin og afføring) og at højne kvaliteten af behandlingen ved at udvikle sygeplejepraksis, så vejledning, pleje og behandling bliver evidensbaseret og ensartet.

Klinikken blev etableret i 2009. Personalet består af speciallæger med erfaring inden for børnekirurgi samt fem specialsygeplejersker, som er uddannede uroterapeuter, dvs. en 1 ½-årig efteruddannelse på Gøteborg Universitet med fokus på afførings- og specielt urininkontinens hos børn og voksne.

Både i Danmark og på europæisk plan mangler konkrete beskrivelser af, hvad uroterapeuter gør i praksis. Der er desuden et stort behov for systematisk indsamling af patientdata med afgrænsning inden for forskellige patientkategorier. Dette vil Klinik for Børn og Unge med Inkontinens levere på internationalt niveau.

Hanne Nolsøe, Hedda Løvenhøj,  Line Knudsen, Lisbeth Eriksen, Magrethe Maegaard, Trine Spiegelhauer .

Klinik for Børn og Unge med Inkontinens (VIBU)
Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme
Redaktør