​​​​

FU-netværket

FU-netværket for sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere og andre forskningsinteresserede i Juliane Marie Centret. Møder i netværk af forsknings- og udviklingsinteresserede med MVU-baggrund​.

FU-netværksmød​​er

Formålet med at mødes i dette netværk er at skabe kontakt mellem forskningsinteresserede og skabe mulighed for læring i forskningsrelaterede emner samt skabe rum for sparring og feedback på både projektideer, igangværende projekter/forskning og udkast til ansøgninger.

Der er fire FU-møder om året placeret den sidste onsdag i månederne februar, maj, august og oktober kl. 13.30-15.30. Vi sender dagsorden ud ca. to uger forinden med oplysninger om tid og sted.​

FU – møder (Forskning og Udviklingsmøder) er den nye betegnelse for det, der før kaldtes MVU-netværk for forskningsinteresserede. Deltagerne i FU-møderne, er MVU-uddannede, som formelt eller uformelt har vist interesse for forskning og udvikling.

Møderne bliver ledet af Hanne Hegaard og Vibeke Zoffmann, idet indhold og metode på møderne udvælges, så det imødekommer deltagernes behov og muligheder for at gennemføre forskning og udvikling i klinisk praksis.

Netværket er for sygeplejersker, jordemødre, bioanalytikere og andre forskningsinteresserede i Juliane Marie Centret. 

Formålet er at skabe kontakt mellem forskningsinteresserede og skabe mulighed for læring i forskningsrelaterede emner samt skabe rum for sparring og  feedback på både projektideer og igangværende projekter/forskning.


For yderligere information om netværket, kontakt lederen af netværket Vibeke Zoffmann

Redaktør