Patient-Reported Outcome

​Udviklingen af værktøjet Patient-Reported Outcome (PRO)

​I 2019 har Vibeke Zoffmann opstartet udvikling af et generisk PRO-værktøj, en EMPOWER-UP skala, der skal anvendes til at måle evnen til at overkomme barrierer, der hindrer empowerment i interaktionen mellem patient og sundhedsprofessionel. Udviklingen sker i samarbejde med Line Lund, Palliativ Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital og cand.scient san studerende Emilie Marquorsen samt et ekspertpanel med erfaring i skalastatistik og GEB.

EMPOWER-UP skalaen tænkes anvendt til måling af effekten af kurser og til sammenligning af effekten af forskellige interventioner, der intenderer at styrke empowerment, og sandsynligvis har varierende effekt i forskellige befolkningsgrupper med kroniske eller langvarige tilstande. 

Redaktør