Forskning og anvendelse af GEB i klinisk praksis

 Igangværende projekter og litteratur

Igangværende projekter

En række forskningsprojekter med GEB gennemføres aktuelt analogt eller digitalt i Danmark, Norge, Sverige, Island og Australien. Det drejer sig blandt andet om følgende:

I Danmark gennemføres bl.a. OVERCOME-studiet 2020-23, der er en Novo Nordisk støttet klinisk randomiseret undersøgelse hos patienter i ambulant behandling for type 2 diabetes med co-morbiditet. Her vælger patienterne i interventionsgruppen selv, om de ønsker GEB analogt i papirform eller digitalt på Sundhed.dk.

I Brønderslev, Hjørring og Læsø kommune bliver GEB, støttet af Sundhedskartellet, tilpasset og testet i kommunalt regi 2020-22.  

I Norge og Island gennemføres der forskning, som tester effekten af GEB-interventioner til patienter med type 2 diabetes i almen praksis, opstart 2020. 

I Sverige testes der i et igangværende projekt på Karolinska Instituttet effekten hos unge voksne kvinder med suboptimalt reguleret type 1 diabetes.

I Australien undersøges GEB hos unge voksne også med suboptimalt reguleret type 1 diabetes.

Litteratur


Redaktør