Dialogmøder

CKI vil afholde dialogmøder en til to gange årligt med fokus på generel dialog om forløb i CKI. 

Datoerne for dialogmøderne vil blive annonceret løbende på CKI’s hjemmeside. Foreninger og organisationer for borgere i behandling for forhold vedr. kønsidentitet vil blive inviteret.

Datoer for dialogmøder vil blive annonceret her på siden.
Redaktør