Dialogmøder

CKI afholder dialogmøder en til to gange årligt med fokus på generel dialog om forløb i CKI.

Datoerne for dialogmøderne vil blive annonceret løbende på CKI’s hjemmeside. Foreninger og organisationer for borgere i behandling for forhold vedr. kønsidentitet vil blive inviteret.​

Redaktør