Dialogmøder

CKI afholder dialogmøder en til to gange årligt med fokus på generel dialog om forløb i CKI.

Datoerne for dialogmøderne vil blive annonceret løbende på CKI’s hjemmeside. Foreninger og organisationer for borgere i behandling for forhold vedr. kønsidentitet vil blive inviteret.

Næste dialogmøde: Onsdag d.21. april 2021, online møde. Deltagelse kun med invitation, udsendes senest 2 uger før. 

NB! pga den nuværende situation med COVID-19 restriktioner, er det i øjeblikket desværre ikke muligt at afholde dialogmøder med fysisk fremmøde.

Redaktør