I Afdeling for Børn og Unge er der mulighed for at få behandling i et drop (intravenøs medicin) hjemme i stedet for at være indlagt på hospitalet. Beslutningen om at få behandling hjemme tages i fællesskab mellem familie, læge og sygeplejerske. Vi ønsker at  have et tæt samarbejde med jer som familie, hvor vi sammen træffer beslutninger om barnets/den unges behandlingsforløb, så både fagpersoners og jeres viden danner grundlag for beslutninger. 

Hjemmebehandling har fokus på børns, unges og deres familiers bedste. Ved hjemmebehandling er der mulighed for at være mest muligt i velkendte omgivelser, med færre afbrydelser af de daglige rutiner.

Behandling i hjemmet kræver:

  • At barnet/den unge i øvrigt ikke har brug for at være indlagt på hospital.
  • At barnet/den unge kan behandles sikkert i hjemmet. F.eks. at nødvendig oplæring og undervisning er fulgt.
  • At medicinen er egnet til at gives hjemme, f.eks. at holdbarheden på medicinen er lang. 

Vi tilbyder overordnet to typer af hjemmebehandling. Disse består dog af mange forskellige variationer og dermed mange forskellige måder at give medicinen på. Mulighederne for de enkelte behandlingstyper afhænger som udgangspunkt af, hvilken patientgruppe barnet/den unge tilhører, fx kronisk -eller akut sygdom. Men beslutningen om hvordan behandling gives, tilpasses den enkelte patient og dennes familie og tages altid i fællesskab.

  • Hospitalsadministreret hjemmebehandling

    Personalet blander medicinen og sætter medicinen til en bærbar pumpe. Familien skal primært observere derhjemme. Det kan, i nogle tilfælde, være muligt at skifte medicin hjemme selvstændigt.
  • Forældre/patient-administreret hjemmebehandling

    Forældre eller patient blander og giver selv medicin hjemme. Dette gælder typisk patienter med en kronisk sygdom. Det er også muligt at få blandet medicinen på hospitalet og derefter selv give det hjemme.

Instruktionsvideoer 

​CADD Solis V​IP pumpen

Easypump

Hjemmebehandling med intravenøs Cytosar på sprøjte​​​

​​