Undersøgelse i Klinik for Rett Syndrom

​Personer med Rett syndrom kan besøge centret mhp undersøgelse ved læge og fysioterapeut samt efterfølgende rådgivning.

Der er også et tilbud om pædagogisk/psykologisk observation og rådgivning, herunder adfærd og kommunikation, ligesom der ved besøget vil være mulighed for samtale med socialformidleren.

Herudover vil man løbende blive tilbudt deltagelse i forskningsprojekter. 

Vi fokuserer specielt på tidspunkterne i livet med de største omvæltninger som ved diagnose, start i skole, overgang til voksenalder, flytning hjemmefra eller flytning fra et bosted til et andet. 

Besøgene kan fortsætte livslangt.

Ved besøgene vil vi specielt se på de mange motoriske problemer, der er en følge af syndromet. Personernes behov for behandling og støtteforanstaltninger vurderes, og der rådgives om dette til både familien og de lokale behandlere. 

Udover ved besøgene er der mulighed for rådgivning telefonisk eller via mail.

Redaktør