Diagnostiske kriterier for Rett syndrom

​Rett syndrom diagnostiske kriterier 2010

​Overvej diagnosen, hvis der observeres nedsat hovedtilvækst efter fødslen (men det er ikke et krav til diagnosen).

Skal være opfyldt for diagnosen klassisk RTT

 1. ​En periode med tilbagegang fulgt af bedring eller stabilisering 
 2. Alle hovedkriterier og alle eksklusionskriterier skal være opfyldt 
 3. Støttekriterier er ikke påkrævet, men er ofte opfyldt i klassisk RTT

Skal være opfyldt for diagnosen atypisk RTT

 1. En periode med tilbagegang fulgt af bedring eller stabilisering 
 2. Mindst 2 ud af de 4 hovedkriterier 
 3. Mindst 5 ud af de 11 støttekriterier

Hovedkriterier

 1. ​Helt eller delvist tab af erhvervede formålstjenlige håndfærdigheder 
 2. Helt eller delvist tab af erhvervet talesprog 
 3. Unormal gang: Gangforstyrrelse eller manglende gangevne 
 4. Stereotype håndbevægelser i form af håndvriden/klemmen, klappen, banken, hænder i mund eller vaskende/gnidende automatismer

Eksklusionskriterier

 1. ​Hjerneskade som følge af traume (omkring eller efter fødslen), neurometabolisk sygdom, eller svær infektion, der medfører neurologiske problemer 
 2. Svær unormal psykomotorisk udvikling i de første 6 levemåneder

Støttekriterier

Mange af disse er ofte til stede, men ingen af dem er nødvendige for diagnosen.

 1. Vejrtrækningsforstyrrelser i vågen tilstand 
 2. Tænderskæren i vågen tilstand 
 3. Forstyrret søvnmønster 
 4. Abnorm muskeltonus 
 5. Perifere vasomotoriske forstyrrelser 
 6. Skoliose/kyfose 
 7. Væksthæmning 
 8. Små og kolde hænder og fødder 
 9. Umotiverede latter-/skrigeture 
 10. Nedsat smerterespons 
 11. Intens øjenkommunikation


Redaktør