Gangtest

​Undersøgelse af patientens fysiske formåen og udholdenhed

Formålet med undersøgelsen er at vurdere din fysiske formåen og udholdenhed.

Denne test udføres på en 30 m lang bane uden forhindringer. Der er afmærkning på banen for hver 3 m på gulvet med farvet tape. Vendepunktet er markeret med en kegle. Du får påsat en ilt- og pulsmåler. Du skal være i hvile og i din basis respiratoriske tilstand ved testens start. Målet er at gå så langt som muligt på 6 minutter. En ansat står i den ene ende og registrerer iltmætning og puls ved hvert vend. Du informeres hver gang, der er gået 1 minut om, hvor lang tid der er tilbage af testen. Første test betragtes som en øvelse, og den gældende test udføres efter mindst 30 minutters pause. Når testen sluttes efter 6 minutter registreres iltmætning, puls, åndenødsscore og gangdistance.


Redaktør