Diagnose og behandling

​Hvordan stilles diagnosen?

​Hvordan stilles diagnosen PCD?

Der findes ikke nogen simpel test for PCD. Diagnosen hviler på flere observationer og undersøgelser, der skal passe sammen, før man kan tage en endelig konklusion. Dansk Center for PCD er landscenter for diagnostik, kontrol og behandling af PCD og råder over en række forskellige laboratorieundersøgelser, som omtales nærmere herunder. Sygehistorien eller sygdomsforløbet, symptomerne og de observationer, lægen gør ved den fysiske undersøgelse er sammen med laboratorieundersøgelserne med til at samle alle brikker i puslespillet til et klart billede. Det er vigtigt at forstå, at diagnosen PCD – ligesom i øvrigt mange andre sygdomsdiagnoser – ikke altid er nem at stille. Sygdomsbilledet er ikke altid helt klart, og nogle gange peger laboratorieundersøgelserne ikke entydigt i samme retning.

Behandling af PCD

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen er at undgå, eller i hvert fald at minimere, skaderne på luftveje, bihuler og mellemører, forårsaget af kronisk infektion og betændelse. Fysioterapi og medicin, som sigter på at øge opbringelsen af sekret fra luftvejene og aggressiv brug af antibiotika er de mest almindelige former for behandling. Fysisk aktivitet er af væsentlig betydning for rensning af luftvejene.

Diagnosen

Hvis diagnosen stilles tidligt og behandlingen følges, forventes personer med PCD at kunne leve meget tæt på et normalt liv af normal varighed. Desværre giver mangel på kendskab og opmærksomhed på sygdommen ofte anledning til, at diagnosen stilles sent og lungerne risikerer derved at blive unødigt skadede.

Forskning

Klinik for Børn og Unge med Lungesygdomme er involveret i forskning omkring udvikling af metoder til tidlig diagnose af PCD, og samarbejder med Den Europæiske PCD Task Force om at højne kvaliteten i diagnostikken og behandlingen af sygdommen.​


Redaktør