Retningslinjer

Retningslinjer for antibiotikabehandling

Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose patienter.

CF Center København,
Børn og Unge med Lungesygdomme, klinik 5003
Rigshospitalet

VERSION 13-3-2009

Antibiotikabehandling af bakterielle lungeinfektioner hos cystisk fibrose


Retningslinjer for behandling af atypiske mykobakterier

Retningslinjer for behandling af aspergillus infektion ved cystisk fibrose


Retningslinjer for ernæring​​

Ernæringsinstruks for patienter med cystisk fibrose.

CF Center Vest
Børneafdelingen, Århus Universitets Hospital, Skejby

Klinik for Børn og Unge med Lungesygdomme - CF Center København og Klinik for Ernæringsterapi til Børn og Unge
Juliane Marie Centeret, Rigshospitalet

kost pyramiden


Redaktør