Stikkevejledning (blodprøver)

​Forbehandling af fingerspids eller tå​​

Start altid med grundig vask og aftørring af hænderne (også hjælperen) før blodprøvetagning. Dette vil sikre en passende hygiejne og stimulere blodcirkulationen. Fingre eller tå bør masseres før indstik.

Accu-Chek Safe-T-Pro Plus - Steril engangsfingerprikker med tre forskellige indstiksdybder

Indstiksdybderne er kendetegnet med fordybninger med forskellig længde, der ses uden på engangsfingerprikkeren.
  • Kort fordybning = lille indstiksdybde
  • Middel fordybning = middel indstiksdybde
  • Lang fordybning = høj indstiksdybde
 

Til børn under 1 år anbefales det, at man bruger kort eller middel fordybning.

Engangsfingerprikkeren er forsynet med en sikkerhedsmekanisme, således at nålen automatisk trækker ind i selve fingerprikkeren efter brug. Og den kan derfor efter brug blot smides i skraldespanden.


Vejledning til blodprøvetagning, PKU patienter.​

Sørg for at have rene og varme fingre/tæer. Til børn under 1 år bruges tæerne.

Her er, hvad du skal gøre klar før blodprøvetagningen: 

Blodprøveseddel, vaseline, fingerprikker (Accu-Check), blodprøverør, transportrør og saks.​

Husk at klippe låget af det lille blodprøverør, ellers kan laboratoriet ikke få blodprøven ud af transportrøret.
Drej på nålen på fingerprikkeren, så "pilen" er ud for den længste linje.

​Smør vaseline på den finger, der skal stikkes i. 
Vaselinen får blodet til at "perle", så det er let at opsamle i røret.

Tryk fingerprikkeren let ind på det sted, der skal stikkes, og udløs nålen ved at trykke på den øverste lille knap.
Nålen vil ikke være synlig, men kan mærkes. Fingerprikkeren kan smides i almindelig skraldespand, da nålen er sikret efter brug.
​Blodet opsamles i det lille rør ved at "skovle" blodet med kanten af glasset.
Det er ofte nødvendigt at stikke i flere fingre for at få nok blod. Man kan forsøge at "malke" lidt ved at presse en smule nede fra fingerroden og op imod stikket.
Røret skal være MINDST ¾ fyldt, da analysen ellers ikke kan gennemføres.
​Blodprøvesedlen udfyldes med dato og tidspunkt for blodprøvetagningen samt dato og tidspunkt for seneste måltid.
Husk at få så lang fastetid som muligt, men mindst 3 timer for voksne - dog gerne efter en nat og før morgenmaden. Hos babyer kan det være vanskeligt at få den lange fastetid, og der kan 2 timer være ok.
Blodprøverøret lægges i transportrøret. Det lille papirstykke skal blive i transportrøret​.
Læg transportrøret og blodprøvesedlen i den brune kuvert og luk med en split. 
Der er fortrykt adresse på kuverten, men husk porto, da du ellers vil få en bøde fra Post Danmark. Klinik for PKU betaler ikke bøder for manglende porto, men sender dem videre til patienten!
Blodprøven skal være Kennedy Centret i hænde SENEST onsdag kl. 8.30, hvor analysen starter.
Den kan ikke genstartes ved for sent afleverede prøver. Ved specielle aftaler (fx ny-diagnosticerede børn) kører vi ekstra analyser, men det er altid klinik for PKU, der vurderer, om der er behov for en analysekørsel i laboratoriet.

Ved helligdage, der falder på en onsdag, vil blodprøverne ofte blive analyseret tirsdagen før, men dette meddeles ud i god tid inden.


Redaktør