Børn og Unge med Infektions- og Organsygdomme, sengeafsnit 5061

​Velkommen til sengeafsnit 5061. Et sengeafsnit for børn og unge, der har behov for semi-intensiv observation, pleje og behandling.

​Til forældre

Når dit barn skal indlægges på sengeafsnit 5061, bliver I modtaget i et af vores to teams, som du kan læse mere om nedenfor. Vi lægger stor vægt på at tale med jer om jeres forventninger til indlæggelsen, og orientere jer om hvad vi har mulighed for at hjælpe jer med. Vores tilgang til samarbejdet tager udgangspunkt i​.

Forventningsafstemning

Vi har som mål at sikre et godt og respektfuldt samarbejde med jer og jeres barn under jeres indlæggelse.

Det gør vi bl.a. ved at involvere jer i plejen af jeres barn og sikre, at så mange vaner og rutiner fra jeres hverdag som muligt overføres til dagligdagen på sengeafsnittet. På denne måde håber vi at være med til at skabe tryghed for barnet/den unge ud fra den patient- og familiecentrerede pleje og behandling.

Det betyder, at vi lægger stor vægt på at tage hensyn til jeres barns behov og jeres eget behov. Det er vigtigt for os, at I får indflydelse på forløbet (medbestemmelse), og at vi sammen laver aftaler om, hvad I har overskud til og hvad vi kan tilbyde at hjælpe med, så samarbejdet foregår på bedst mulige måde, mens I er på sengeafsnit 5061. Har I spørgsmål, eller er I usikre på noget, står vi på sengeafsnittet altid til rådighed med hjælp og vejledning.

Dagligdagen på sengeafsnit 5061

Dagligdagen på sengeafsnittet er bygget op omkring nogle rutiner, som er tilrettelagt, så alle indlagte børn og unge og familier kan få den bedst mulige pleje og behandling.​

Vagtskifte

Der er vagtskifte tre gange i døgnet. 

Ved vagtskifte får plejepersonalet information om hvert enkelt barn på sengeafsnittet. Det er vigtigt, at plejepersonalet forstyrres så lidt som muligt i disse tidsrum, så de kan bruge tid på at planlægge jeres barns pleje og behandling. 

 
I hverdagene er der vagtskifte: 
7.00 - 7.15
15.00-15.15 
23.00-23.15​

I weekenden er der vagtskifte: 
7.00 - 7.15
15.00-15.15 
19:00 - 19:15
23.00-23.15​

Mad til indlagte børn og unge

Det er vores ønske, at barnet/den unge har muligheder for at få mad, når det er sultent, og det kan være alle tider af døgnet. Der bliver serveret mad tre gange i døgnet i fælleskøkkenet, og hvis barnet bliver sultent på andre tidspunkter eller ønsker noget andet, end det, der bliver servereret, har I mulighed for at tilberede mad til barnet fra køkkenskabene og fryseren. I kan også selv medbringe mad og opbevare det i køleskabet på afsnittet.

Læs mere om mad til indlagte børn, unge, forældre og søskende under 12 år.

Teams i sengeafsnit 5061

Sygeplejersker og læger i sengeafsnittet arbejder sammen i to teams, der tager sig af hvert sit speciale:

Team 1: Et team af læger og sygeplejersker, som tager sig særligt af børn og unge med neurologiske og neurokirurgiske sygdomme.

Team 2: Et team af læger og sygeplejersker, som tager sig særligt af børn og unge med lever- og nyresygdomme samt børn og unge med behov for særlig intensiv observation og behandling.​

Redaktør