Ernæringspolitik

​​​

Formål

Formåle​t med Rigshospitalets ernæringspolitik er at:

  • kost og ernæring skal indgår som en integreret del af den samlede forebyggelse, behandling og pleje
  • der sikres en systematisk vurdering og monitorering af børnenes ernæringstilstand
  • der udarbejdes individuelle planer for ernæring af børn i risiko for underernæring
  • diætetiske problemer diagnosticeres og følges op med vejledning
  • forebyggelsesmæssige problemer identificeres og følges op med vejledning


Det er desuden et mål at

  • Børn indlagt på Rigshospitalet skal tilbydes en børnevenlig og ernæringsrigtig mad i et børnevenligt miljø.
  • Børn så vidt muligt tilbydes den mad, de har lyst til på det tidspunkt de er sultne.
  • Det tilstræbes, at børn under indlæggelse har mulighed for at få mad, der ligner den, de får hjemme.
  • For at opfylde børnenes behov og ønsker er der et rigt udvalg af kolonialvarer på de enkelte sengeafsnit. Afsnittene har desuden en fryser med særlige børnevenlige retter.

 ​

Redaktør