Om klinikken

​​​

Formål

Klinik for Ernæringsterapi til Børn og Unge (Ernæringsterapi til Børn og Unge, klinik 4094) er en tværfaglig enhed. Det overordnede formål for klinikkens arbejde er at få kost og ernæring til at indgå som en integreret del af den samlede behandling og pleje af syge børn. Desuden står klinikken for at uddanne personalet i børneafdelingerne. Klinikken igangsætter desu​den forsknings- og udviklingsprojekter. ​

Den kliniske diætist

Den klinisk diætist planlægger den individuelle ernæringsterapi til de børn, der er i ernæringsmæssig risiko for underernæring i  samarbejde med læge og sygeplejerske i afdelingen. Den daglige monitorering er ligeledes en vigtig opgave for klinikkens kliniske diætister.​

Diætvejledning

Der udføres diætvejledning til børn med særlige ernæringsbehov, herunder bl. a. børn med metaboliske sygdomme, Cystisk Fibrose, samt børn med lever- og nyresygdomme.

Børn, der er overvægtige som følge af behandling for anden sygdom, modtager kostvejledning.

Mad til indlagte børn

Som udgangspunkt skal indlagte børn have den mad, de har lyst til, når de er sultne, og de skal have børne- og familievenlige spisefaciliteter. På afsnittene er der derfor indrettet to produktionskøkkener, hvorfra alle børn indlagt i Afdeling for Børn og Unge får deres mad. D​er er ansat uddannet personale, som kan lave præcis den mad, det enkelte barn har lyst til, under hensyntagen til barnets behov. Køkkenerne drives i dag af centralkøkkenet. 

Klinik for Ernæringsterapi til Børn og Unge er uddannelsessted for klinisk diætiststuderende og cand. scient. i klinisk ernæring. Klinikken modtager desuden både ind- og udenlandske kollegaer på studiebesøg. 

Kinikken er forankret i Afdeling for Børn og Unge.​


Redaktør