Opvågning efter operation i Afdeling for Bedøvelse og Operation

​​Efter din operation bliver du kørt til opvågningen, hvor en opvågningssygeplejerske tager i mod dig.​​​

​​​​​​

I opvågningen vil du blive observeret i perioden lige​ efter din operation. Når du er klar, vil du komme op på din patientstue eller blive udskrevet. 

Overvågningsudstyr​ og målinger

​Når du kommer op på overvågningen, vil du blive observeret med blodtryk, puls, hjerterytme samt mætningen af ilt i blodet. 

Opvågningssygeplejersken vil regelmæssigt holde øje med, hvor meget ilt og væske du får, samt om du kan tisse.

Hvor længe?

​Hvor længe du skal ligge i opvågningen, afhænger af hvilken type bedøvelse du har fået og omfanget af den operation eller undersøgelse, du har været igennem. Det afhænger også af, hvordan du har det i forhold til smerter og evt. kvalme.

​Det kan være helt normalt at ligge op til to timer i opvågningen. Hvis du skal være i opvågningen om aftenen eller om natten, vil du komme på Rigshospitalets døgnopvågning på POTA, afsnit 2042. 

Når du er helt vågen, og du har fået lidt at drikke og evt. spise, vil du blive udskrevet og kørt tilbage til din patientstue. 

​Fakta om Opvågning 4013

Opvågning 4013 er en del af Afdeling for Bedøvelse og Operation og ligger på 4013, opgang 4, 1. sal.

Opvågning 4013 har åbent alle hverdage fra kl. 7.45-19.00. Hvis du eller pårørende til en patient skal i kontakt med en patient i opvågningen, skal du blot henvende dig i receptionen ved opvågningsafsnittet.

I Opvågning 4013 kommer både patienter, der skal opereres eller undersøges ambulant (dvs. uden indlæggelse) samt patienter, der skal bedøves og opereres under indlæggelse. 

Desuden kommer patienter, der skal tale med anæstesilæge, eller skal have anlagt perifert venekateter eller taget blodprøver. Disse patienter er h​envist fra en klinik eller et sengeafsnit.

Opvågning 4013 har 11 opvågningspladser og 2 modtagepladser.  Af de 11 opvågningspladser er 4 pladser primært til voksne gynækologiske/obstetriske patienter og 7 pladser til børn. 

Opvågning 4013 i Juliane Marie Centeret modtager årligt ca. 8300 patienter efter anæstesi og operation, hvilket svarer til ca. 30 patienter om dagen.

Der er fire opvågningssygeplejersker ansat, som observerer, plejer og behandler de patienter, der er i opvågningen.  

Der er tilknyttet en ansvarlig anæstesilæge til Opvågning 4013.​

Redaktør