Uddannelse i Afdeling for Bedøvelse og Operation

Afdeling for Bedøvelse og Operation i Juliane Marie Centret er i samarbejde med de øvrige anæstesiafdelinger på Rigshospitalet ansvarlig for uddannelsen af speciallæger i anæstesiologi samt for specialuddannelsen af anæstesisygeplejersker.

​​

Afdeling for Bedøvelse og Operation tilbyder mange forskellige former for efteruddannelse, specialuddannelse og kompetenceudvikling og er aktivt involveret i forskellige former for ekspertuddannelse og efteruddannelser, som en del af Juliane Marie Centrets uddannelsesstrategi.


​Nordisk specialuddannelse i børneanæstesi for anæstesisygeplejersker

Afdeling for Bedøvelse og Operation deltager i et nordisk samarbejde om efteruddannelse af anæstesisygeplejersker i børneanæstesi – Nordisk Uddannelse i Børneanæstesi (NUBA). Uddannelsen er 1-årig med teoretiske kurser i fællesskab med de øvrige nordiske lande og samarbejde om udveksling af kursister i kliniske ophold i de nordiske lande. ​Læs mere om uddannelsen.

Kompetenceudvikling for sygeplejersker

S​ygeplejerskerne i Afdeling for Bedøvelse og Operation følger Juliane Marie Centrets kompetenceudviklingskataloger og har derudover en række initiativer i daglig praksis, som sikrer læring og udvikling. Læs mere om videreuddannelse af afdelingens sygeplejersker.


Samarbejde om uddannelse med Københavns Universitet

Afdeling for Bedøvelse og Operation i Juliane Marie Centret har et tæt samarbejde med Københavns Universitet med uddannelsen af de kommende læger. I undervisningssemestrene modtager afdelingen medicinstuderende fra Danmark såvel som fra samarbejdsuniversiteter fra udlandet til kliniske ophold i anæstesi. Derudover deltager flere af afdelingens læger i den teoretiske uddannelse af de medicinstuderende.


​Fælles nordisk ekspertuddannelse i obstetrisk anæstesi

SSAI training programme in obstetric anaesthesia

Anæstesiafdelingen i Juliane Marie Centret er aktiv i den fælles Nordiske ekspertuddannelse i obstetrisk anæstesi. Uddannelsen er en 2-årig ekspertuddannelse, der er målrettet rutinerede anæstesilæger med interesse i avanceret anæstesi til gravide og fødende. Afdelingen prioriterer konstant at have en af afdelingens læger i gang med uddannelsen.


Fællesnordisk ekspertuddannelse i børneanæstesi 

​SSAI training programme in paediatric anaesthesia

Anæstesiafdelingen i Juliane Marie Centret er også aktivt involveret  i den fælles Nordiske ekspertuddannelse i børneanæstesi, kaldet NUMBA. Uddannelsen er en 2-årig ekspertuddannelse, der er målrettet rutinerede anæstesilæger med interesse i avanceret børneanæstesi. Den gennemføres i et samarbejde med de øvrige universitetsafdelinger i de nordiske lande med specialfunktion indenfor børneanæstesi. Uddannelsen er internationalt anerkendt som en af de bedste indenfor børneanæstesi. En stor del af afdelingens speciallæger har gennemgået uddannelsen. Læs mere om den fællesnordiske ekspertuddannelse i børneanæstesi for læger.


Speciallægeuddannelsen i anæstesiologi i Region Øst

Hoveduddannelsen i anæstesiologi er opbygget med 1 år på en anæstesiafdeling på et af de store regionale hospitaler i Region Hovedstaden eller Region Sjælland, 2 år på Rigshospitalet og 1 år på en anden stor regional anæstesiafdeling. Kommende anæstesilæger kommer alle forbi Rigshospitalet i deres uddannelse m.h.p. uddannelse i de mange højt specialiserede funktioner, der er på Rigshospitalet. I Juliane Marie Centret tilbyder vi uddannelse i børneanæstesi og obstetrisk anæstesi. Læger i hoveduddannelsen kommer forbi afdelingen i 3 eller 6 måneder. Læs mere om uddannelsen af speciallæger i anæstesiologi.

​​Simulationsbaseret træning​

Afdelingen deltager i forskellige former for simulationsbaseret træning: 

Læs mere om:

​​Studerende og elever i afdelingen

om forløb for:

Se også UFU - Uddannelse, Forskning og Udvikling i anæstesiologi UF

​Afdelingen er et uddannelsessted

Afdelingens uddannelsesforpligtigelse betyder, at du som patient ofte vil kunne opleve, at der kan være en studerende eller en uddannelseslæge, som deltager ved undersøgelse og behandling i afdelingen.
 ​

​​

Redaktør