Personale

Rigshospitalets TraumeCenter bygger på en række højtspecialiserede afdelinger på Rigshospitalet og er mødested for faggrupper og specialer på tværs af Rigshospitalet. Her  kan du læse mere om personalet i TraumeCentret.

I TraumeCentret er der en række fastansatte medarbejdere, som har deres primære arbejdsopgaver i afsnittet. Derudover bliver læger fra en række specialer, samt sygeplejersker og andet fagpersonale som fx portører, bioanalytikere og radiografer tilkaldt afhængigt af patientens behov. 

Læger

I TraumeCentret er der speciallæger med forskellige faglige ansvarsområder, som fx traumebehandling, beredskab og akut behandling af børn. 

Derudover er der tilknyttet en kardiologisk og en ortopædkirurgisk speciallæge med ansvar for henholdsvis de medicinske og de ortopædkirurgiske patientforløb. 

[Gå til toppen]

Lægesekretærer

Sekretærgruppen arbejder i skiftende vagter og er en aktiv del af det brede tværfaglige samarbejde i TraumeCentret.

Der er ansat 15 lægesekretærer i TraumeCentret. Sekretærgruppen arbejder i skiftende vagter og er en aktiv del af det brede tværfaglige samarbejde i TraumeCentret.    

Sekretærerne deltager  i traumeteamet visitation til Rigshospitalet. Sekretærerne i TraumeCentret varetager blandt andet nedenstående opgaver:

  • Modtagelse af akutte indlæggelser til Rigshospitalet fra CVI-byen
  • Deltagelse i traumemodtagelsen med administrativt arbejde i forbindelse med modtagelse og behandling af hårdt kvæstede patienter og kritisk syge patienter
  • Opskrivning af patienter, journalskrivning efter direkte diktat, besvarelse af besvarelse af telefonopkald herunder forespørgsler fra politi og forsikringsselskaber
  • Modtagelse af patienter og pårørende samt almindelige sekretærfunktioner


[Gå til toppen]

Sygeplejersker

Sygeplejerskerne varetager i samarbejde med lægesekretærerne visitationen af de indkomne patienter til Akut Modtagelse og Visiteret Skadestue.

Sygeplejen i afsnittet tager afsæt i ”tildelt patientpleje”, hvor hver enkelt patient plejes af den samme sygeplejerske i hver vagt. Samtidig indgår sygeplejerskerne gerne i ”makkerpar” i relation til særligt komplicerede patientforløb.

Afhængigt af erfaring og kompetenceniveau varetager sygeplejerskerne i TraumeCentret forskellige funktioner i forbindelse med modtagelsen af traumepatienter.

Alle sygeplejersker tilbydes deltagelse på ATCN (Advanced Traume Care for Nurses) kursus.

​Herudover sikres den sygeplejefaglige uddannelse og kvalitet ved en generel kontinuerlig uddannelse i form af struktureret supervision kombineret med problemorienterede, tilrettelagte undervisningsseancer.
Redaktør