Ledelse

Alle ledende medarbejdere i Rigshospitalets enstrengede Traumemodtagelse har ansvar for at sikre TraumeCentrets optimale funktion.

Ledelsen består af oversygeplejerske Charlotte Illum Petersen og klinikchef Henrik Grønborg.


 

Henrik Grønborg.jpg

Klinikchef Henrik Grønborg har det overordnede lægefaglige og administrative ansvar for TraumeCenter, Akut Modtagelse og Visiteret Skadestue.


​Oversygeplejerske Charlotte Illum Petersen har ansvar for det sygeplejefaglige og i samarbejde med klinikchefen det ledelsesmæssige/administrative ansvar for personale, forskning, udvikling, drift og arbejdsmiljø i TraumeCentret.
​Klinisk afdelingssygeplejerske Margrethe Lomholt er medansvarlig for den kliniske sygepleje, herunder udvikling og uddannelse.
​Traumemanager overlæge Henning Korre Brinkenfeldt, Anæstesi- og operationsklinikken har ansvaret for koordinering af forløbet hos den multitraumatiserede patient efter den initiale resuscitationsfase. Har endvidere ansvaret for TARN.
​Overlæge Jesper Kjærgaard, Kardiologisk Klinik har det lægefaglige ansvar for de medicinske patienter i TraumeCentret samt hjertestopkald.
​Overlæge Steen Barnung, Anæstesi- og operationsklinikken har det lægefaglige og administrative ansvar for Akut Koordinations Center.
​Ledende lægesekretær Anette Rasmussen har det ledelsesmæssige ansvar for lægesektrærerne i TraumeCentret, herunder ansvar for den lægesekretærfaglige kvalitet, uddannelse og udvikling. Anette Rasmussen er desuden sekretær for klinikledelsen.


Ledergruppe og mødefora

Rigshospitalet har etableret en ledelse for traumemodtagelse, en koordinationsgruppe og en styregruppe.
  
Traumemodtagelsens ledelse:
  • ​Klinikchef, overlæge Henrik Grønborg

  • Oversygeplejerske Charlotte Illum Petersen

  • Traumemanager, overlæge Henning Korre Brinkenfeldt

  • Overlæge Jesper Kjærgaard

  • Klinisk afdelingssygeplejerske Margrethe Lomholt

Koordinationsgruppen
Gruppens opgave er at rådgive traumemodtagelsens ledelse om retningslinjer for undersøgelse og behandling, kvalitetssikring og koordinering af patientforløb indlagt på Rigshospitalet, informations- og uddannelsesbehov internt og eksternt samt andre opgaver efter gruppens skøn. TraumeCenters ledelse mødes fast med koordinationsgruppen med henblik på fælles orientering og drøftelse af relevante områder eller spørgsmål. Til hvert møde udarbejdes dagsorden og beslutningsreferat, som fremsendes til styregruppen.
 
AbdominalcentretK​linikchef, overlæge Jens Hillingsø, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik
Professor, overlæge Lars Bo Svendsen, Kirurgisk Gastroenterologisk Klinik
Klinikchef Jan Bonde, Intensiv Klinik
Overlæge Peter Rørdam, Karkirurgisk Klinik
Overlæge Per Bagi, Urologisk Klinik.
NeurocentretOverlæge Vagn Eskesen, Neurokirurgisk Klinik​
Hjertecentret​Overlæge Jesper Ravn, Thoraxkirurgisk Klinik.
Diagnostisk Center​Overlæge Birte Højlund Bech, Radiologisk Klinik.
Overlæge Mats Håkan Lindh
HovedOrtoCentret
Klinikchef, overlæge Jakob Trier Møller, Anæstesi- og Operationsklinikken
Klinikchef, Claus Munk Jensen, Ortopædkirurgisk Klinik
Overlæge Upender Singh, Ortopædkirurgisk Klinik
Klinikchef, overlæge Michael Vestergaard Thomsen, Klinik for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling
Klinikchef, overlæge Mads Klokker, Øre-næse-halskirurgisk Klinik
Klinikchef Thomas Kofoed, Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik.
​Akutlægebil Region Hovedstaden​Overlæge, Enhedschef  Peter A. Berlac.
​​


Redaktør