Sekundære visitationskriterier

Vejledende retningslinier for sekundær visitation, dvs. overflytning fra andet sygehus til Rigshospitalets TraumeCenter.

​Fra Traumetræning 2013 Foto: Tomas Bertelsen​

Anmodning om overflytning vil være relevant ved mistanke eller påvisning af én eller flere af nedenfor beskrevne læsioner:

Hoved og ansigt

 • GCS: 3-8
 • GCS: 9-15 med synlig ct-læsion, fokale udfald, impressionsfraktur, GCS-fald
 • Større ansigtslæsioner, typisk med fraktur af kæbe eller ansigsskelet
 • Øjenlæsioner: Perforationer, ætsninger, dybtsiddende fremmedlegemer, blødninger, synstab

Hals

 • Større læsioner på halsen, specielt penetrerende

Thorax

 • Større læsion af thoraxvæg
 • Breddeøget mediastinum eller andre tegn på læsion af større kar
 • Større blødning fra pleura (>200 ml/2 timer)
 • Tracheobronkial ruptur med stort luftspild
 • Udbredte lungekontusioner
 • Hjertelæsioner
 • Mediastinalt eller subkutant emfysem

Abdomen

 • Lever- og pancreaslæsioner, specielt ved ønske om konservativ behandling

Nyrer / urinveje

 • Nyretraumer med mistanke om karlæsion (specielt intimalæsion)
 • Komplet/inkomplet uretraoverrivning over diagfragma urogenitale

Pelvis

 • Åbne frakturer (specielt ved hæmodynamisk påvirkning, hudlaceration i bækkenbund, radiologisk diastase)
 • Større acetabulumfrakturer.
 • Irreponible hofteluksationer
 • Columna
 • Læsion af medulla spinalis / cauda equina/ nerverødder
 • Alle frakturer i columna cervicalis
 • Ustabile frakturer i columna thoraco-lumbalis
 • Ekstremiteter
 • Større håndlæsioner

Forbrændinger/forfrysninger

 • Udstrækning: børn >= 10% BSA, voksne >=15% BSA, samt ansigt eller hænder
 • El-skader
 • Ætsningsskader
 • Lokale forfrysninger
 • Kulilte (CO) – forgiftning
 • Mistanke om inhalationsskade

Hypothermi

 • Temperatur <= 32="" gr.="">

Multiple skader

 • Læsion af hovedet med samtidig ansigts-, thorax-, abdominal-, pelvis eller columna-læsion
 • Forbrændinger i forbindelse med andre større læsioner
 • Multiple frakturer.
 • Større læsion i mindst to kropsregioner (AIS >= 3 eller ISS > 15)

​​​
Redaktør