Procedure ved overflytning

Anmodningen om overflytning fremsættes af en læge over telefonen til vagthavende anæstesiolog og TraumeTeamleder på 3545 8000.

​Helikoptertræning 2012 Foto: Tomas Bertelsen​​

Alle optegnelser, skemaer, journaler (herunder ambulancejournal), røntgenbilleder etc. skal altid medfølge ved overflytning. Ved kontakt til Rigshospitalets TraumeCenter med henblik på en sekundær visitation af patienter, bør så mange af nedenstående data som muligt oplyses:

 • Henvisende læges navn
 • Henvisende sygehus
 • Kontakt telefonnummer til henvisende læge
 • Oplysninger om patienten
  • Cpr nummer
  • Navn
 • Oplysninger om skaden
  • Dato og tidspunkt
  • Skademekanisme
 • På skadested og skadestue.
  • Vitale parametre (ABC)
  • Bevidsthedsplan (GCS), pupiller (D)
  • Ekstremitetsmotorik (D)
 • På skadested og skadestue.
  • Undersøgelser
  • Behandling
  • Intuberet
  • I.v. adgange
  • Blodtransfusion
 • Aktuelle tilstand
  • Vitale parametre.
  • Bevidsthedsplan (GCS), pupiller
  • Ekstremitetsmotor
 • Læsioner
  • Påviste
  • Mistænkte


Redaktør