Ledende medarbejdere

Alle ledende medarbejdere i Rigshospitalets enstrengede Traumemodtagelse har ansvar for at sikre TraumeCentrets optimale funktion.

Udover afdelingsledelsen har TraumeCentret fire ledende medarbejdere med hver deres faglige ansvar. 
 

              
Ledende lægesekretær Anette Rasmussen har det ledelsesmæssige ansvar for lægesekretærerne i TraumeCentret, herunder ansvar for den lægesekretærfaglige kvalitet, uddannelse og udvikling. Anette Rasmussen er desuden sekretær for afdelingsledelsen.
                ​​
Klinisk afdelingssygeplejerske Margrethe Lomholt er medansvarlig for den kliniske sygepleje, herunder udvikling og uddannelse.
       Christian Svane - beskåret.jpg    
​Overlæge Christian Svane har ansvar for Traume modtagelsen og er også anæstesiologisk ansvarlig.
              
Overlæge  Dan Eik Høfsten, Kardiologisk Klinik har det lægefaglige ansvar for de medicinske patienter i TraumeCentret samt hjertestopkald.


Overlæge Steen Barnung, Anæstesi- og operationsklinikken har det lægefaglige og administrative ansvar for Akut Koordinations Center.

 Redaktør