Ledende medarbejdere

Alle ledende medarbejdere i Rigshospitalets enstrengede Traumemodtagelse har ansvar for at sikre TraumeCentrets optimale funktion.

Udover klinikledelsen har TraumeCentret fire ledende medarbejdere med hver deres faglige ansvar. 
 

 

 

​Ledende lægesekretær Anette Rasmussen har det ledelsesmæssige ansvar for lægesekretærerne i TraumeCentret, herunder ansvar for den lægesekretærfaglige kvalitet, uddannelse og udvikling. Anette Rasmussen er desuden sekretær for klinikledelsen.

​Klinisk afdelingssygeplejerske Margrethe Lomholt er medansvarlig for den kliniske sygepleje, herunder udvikling og uddannelse.
​Traumemanager overlæge Henning Korre Brinkenfeldt, Anæstesi- og operationsklinikken har ansvaret for koordinering af forløbet hos den multitraumatiserede patient efter den initiale resuscitationsfase. Har endvidere ansvaret for TARN.
​Overlæge  Dan Eik Høfsten, Kardiologisk Klinik har det lægefaglige ansvar for de medicinske patienter i TraumeCentret samt hjertestopkald.
​Overlæge Steen Barnung, Anæstesi- og operationsklinikken har det lægefaglige og administrative ansvar for Akut Koordinations Center.

 Redaktør