Øvrige ledende medarbejdere

Alle ledende medarbejdere i Rigshospitalets enstrengede Traumemodtagelse har ansvar for at sikre TraumeCentrets optimale funktion.

Udover afdelingsledelsen har TraumeCentret fire ledende medarbejdere med hver deres faglige ansvar. 
 

              


Lægesekretær Jette Eisenreich har ansvar for lægesekretærerne i TraumeCentret, herunder ansvar for den lægesekretærfaglige kvalitet, uddannelse og udvikling. Jette  er desuden sekretær for afdelingsledelsen.


                ​​
Klinisk afdelingssygeplejerske Margrethe Lomholt er medansvarlig for den kliniske sygepleje, herunder udvikling og uddannelse.
              
Overlæge  Dan Eik Høfsten, Kardiologisk Klinik har det lægefaglige ansvar for de medicinske patienter i TraumeCentret samt hjertestopkald.


Overlæge Steen Barnung, Afdeling for Bedøvelse, Operation og Opvågning har det lægefaglige og administrative ansvar for Akut Koordinations Center.

 Redaktør