Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, sengeafsnit 11/21 - Glostrup

​​Læs om Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, sengeafsnit  11/21 og find kontaktinformationer.

Rygkirurgiske patienter

På Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, sengeafsnit  11/21 indlægger vi patienter med degenerative ryglidelser med henblik på operationer ved diskusprolapser, forsnævring i halsen eller lændedel samt stabiliserende operationer. 

De fleste bliver indlagt i et planlagt forløb, efter at de er blevet tilset af en læge i klinikken og har været til forberedelse til operation i rygseminaret. 
En mindre del af patienterne indlægges akut fra egen læge eller andet hospital.

Læs mere om​ forberedelse til operation i rygseminaret. 

Indlæggelse

Patienter bliver indlagt på følgende måder:

  • ​Via akutklinik
  • Overflytning fra andre hospitaler
  • Overflytning fra andre afdelinger på Rigshospitalet
  • Fra vores egen klinik 
  • Indkaldte som er henvist via vores visitationsenhed

​Udskrivelse

Efter udskrivelsen kan patienterne henvises til videre ambulant behandling og kontrol i klinikken. Nogle patienter henvises efterfølgende til genoptræning i kommunen. 


Redaktør