Praktisk information

​Her kan du finde praktiske informationer om besøget på Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme.​

Besøgstider

Der er fri besøgstid men hvis der er aktiviteter på stuen, kan dine pårørende blive bedt om at forlade stuen for en periode. Derudover  bedes pårørende tage hensyn til medpatienter og respektere hviletider.​

Kør​selsordning

Hvis du er ankommet til hospitalet gennem en kørselsordning, skal du oplyse dette til personalet i receptionen. Når du har henvendt dig, sørger vi for at bestille din hjemkørsel efter undersøgelsen.​

Medicinliste

Det er vigtigt, at du har udfyldt din medicinliste inden mødet med lægen eller sygeplejersken. Medicinlisten er en oversigt over al den medicin, du bruger. Vi bruger din medicinliste til at sikre, at du får den rette medicinske behandling.​​

NemSMS

NemSMS kan huske dig på dine aftaler med os på hospitalet. Du registrerer dit mobilnummer via nettet og får tilsendt en sms, der husker dig på din aftale. Du kan tilmelde dig NemSMS på: www.borge​r.dk​​​

Redaktør