Institut for Inflammationsforskning

​Institut for Inflammationsforskning er en forskningsafdeling med speciale i immunpatonogese og autoimmune sygdomme. ​

​Vores forskning retter sig primært imod immunpatogenese og behandling af autoimmune sygdomme, herunder leddegigt, systemisk lupus erythematosus og - som modeller for autoimmunsygdomme generelt - dissemineret sklerose og autoimmun thyroideasygdom. 

Særligt fokus rettes i den sammenhæng imod B-lymfocytters pro- og anti-inflammatoriske roller, indvirkningen på det inflammatoriske respons af forskelligheder fra person til person i det innate immunsystems receptorer for mikroorganismer (herunder toll-lignende receptorer), afvigende præsentation af autoantigener i subcellulære komponenter, samt den patogenetiske betydning af aminosyreomdannelse fra arginin til citrullin (kaldet citrullinering) i en række af kroppens proteiner. 

Endvidere forskes i hvorledes inflammatoriske processer vedligeholdes gennem hyppig eksponering for bakterier, primært mundhulebakterier som trænger over i blodbanen samt i sammenhænge mellem oxidativt stress og inflammation ved myeloproliferative neoplasier.  

I relation til behandling af autoimmunsygdomme fokuseres på udvikling af metoder til forudsigelse af behandlingsrespons hos patienter behandlet med biologiske lægemidler, således at ”skræddersyet” (personaliseret) behandling bliver mulig for disse omkostningstunge behandlinger. Desuden forskes i nye koncepter for anti-inflammatorisk behandling.

Institut for Inflammationsforskning (IIR) er tilknyttet Reumatologisk Klinik, Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi. Instituttet beskæftiger 9 fuldtidsforskere, 4 laboranter og et varierende antal PhD-eller specialestuderende med immunologisk forskning.


Redaktør