Uddannelse af social- og sundhedsassistenter

Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme tilbyder praktikpladser til social- og sundhedsassistentelever i deres Praktik 3 periode. 

Vi har et tæt samarbejde med uddannelseskonsulenterne fra Regionen og Uddannelseshuset – Center for HR, idet det er i tæt samarbejde med dem, at praktikpladserne på hospitalet fordeles.

Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme er placeret på to af Rigshospitalets matrikler, henholdsvis Blegdamsvej og Glostrup. Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme har en klinisk underviser med en kandidatuddannelse i sygepleje. Den kliniske underviser er hovedansvarlig for SOSU-assistent-elevernes praktikforløb. Desuden er der tre praktikvejledere tilknyttet afdeling Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, en på Blegdamsvej og to på Glostrup matriklen. På Blegdamsvej indgår den kliniske vejleder også i vejlederteamet omkring eleverne.

Praktikfo​rløbet i Praktik 3

Praktikperiode 3 foregår på Blegdamsvej på det reumatologiske sengeafsnit Led- og Bindevævssygdomme, sengeafsnit 3062, mens det på Glostrup foregår på det kirurgiske sengeafsnit Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, sengeafsnit 11/21. På begge matrikler er der stor mulighed for at komme rundt om alle læringsmålene.

Praktikvejlederne og den kliniske underviser tilrettelægger praktikforløbene, så der er mulighed for en progression i elevernes personlige og faglige kompetencer. Der anvendes forskellige læringsmetoder/stile, herunder kompetencekort, så arbejdet med praktikmålene for den praktiske undervisning understøttes. I den kliniske praktikperiode arbejder elever med et tematiseret læringsforløb og to til tre uger hen imod slutningen af praktikken.

Gennem praktikperioden vil eleven komme ud for mange forskellige indtryk og oplevelser både personligt og fagligt. For at disse oplevelser og indtryk kan omdannes til brugbar læring er der afsat tid og rum til refleksion og fordybelse.

Dine vejledere

Den tætte kontakt til praktikvejlederne og den kliniske underviser giver mulighed for at sammenkoble og reflektere over teori og praksis.

Vi lægger stor vægt på et godt læringsmiljø for elever, så der er mulighed for at stille spørgsmål samt få en anerkende feedback. Desuden arbejder vi ud fra IPLS-tankegangen, hvor IPLS står for interprofessionel læring og samarbejde. IPLS er en tilgang til samarbejdet mellem professioner og sektorer og er et af de bærende elem​enter for vores syn på læring.

Målet er, at både læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, terapeuter og øvrige faggrupper kender og forstår hinandens kompetencer og ansvarsområder for derved at kunne udnytte hinandens viden i samarbejdet omkring pleje og behandling af patienten. ​

Redaktør