Uddannelse af læger

På Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme er der mulighed for videreuddannelse inden for lægefaget.

I den kirurgiske funktion er ansat 18 speciallæger med speciale i neurokirurgi eller ortopædkirurgi, der tilsammen dækker alt inden for degenerativ rygkirurgi.

I den reumatologiske funktion er ansat omkring 60 speciallæger i intern medicin: reumatologi, der tilsammen dækker hele det reumatologiske speciale. Funktionen er fordelt på 5 forskellige matrikler (Gentofte, Hillerød, Frederiksberg, Rigshospitalet Glostrup og – Blegdamsvej). Der er ambulant funktion på alle 5 matrikler samt sengeafsnit på 2 af Rigshospitalets matrikler, Blegdamsvej og Glostrup. Der er omkring 30 klassificerede uddannelsesstillinger. 

Introduktio​​nsstillinger i neurokirurgi

Afdelingen er klassificeret som uddannelsessted i neurokirurgi. Vi ansætter årligt fire læger i introduktionsstillinger. 

Det formelle krav til ansættelsen er, at ansøgeren har opnået ”Tilladelse til Selvstændigt Virke” fra Sundhedsstyrelsen. Ansættelsen, der er 1-årig, dækker seks måneder på Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme og seks måneder på Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi, Rigshospitalet. 

Hoveduddannelsesstillinger i neurokirurgi

I Region Hovedstaden ansættes årligt to læger i hoveduddannelsesstilling i neurokirurgi. De formelle krav er en ”Tilladelse til Selvstændigt Virke”, et års introduktionsuddannelse i neurokirurgi, samt at man ikke har opbrugt sin funktionstid på hverken Afdeling for Hjerne- og Nervekirurgi, RH eller Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme. Stillingen indebærer tid på de to nævnte afdelinger samt et halvt års ansættelse på en neurologisk afdeling.

Afdelingen har vagtforpligtelse, og den uddannelsessøgende indgår i bagvagtslaget, når kompetencerne hertil er opnået. Der henvises i øvrigt til specialevejledningen (se under yderligere information​).

Fokus​eret ophold for uddannelseslæger i ortopædkirurgi.

Afdelingen varetager undervisning af kommende speciallæger i ortopædkirurgi med et fokuseret ophold af 1 måneds varighed, således at der til stadighed er én uddannelsessøgende ad gangen.

Kompetencer forventes opnået ved superviseret deltagelse i det daglige arbejde. Den uddannelsessøgende indgår ikke i vagtforpligtelsen.

Introduktionssti​​lling i intern medicin

Den reumatologiske funktion i Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme er klassificeret som uddannelsessted i intern medicin. Vi ansætter i samarbejde med de medicinske afdelinger på matriklerne: Gentofte, Rigshospitalet Glostrup og Frederiksberg læger i introstillinger. Stillingerne er 1-årige: 6 måneders vil være på Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme og 6 måneder på medicinsk afdeling. Ansættelsen vil være på den samme matrikel. Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme på Rigshospitalet Glostrup har vagtforpligtelse, og den uddannelsessøgende indgår i reservelægelaget. 

Hoveduddannelse i intern medicin: reumatologi

Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme indgår i alle de otte uddannelsesblokke indenfor specialet intern medicin:reumatologi i region øst. Hvordan den præcise sammensætning af uddannelsesblokkene er henvises der til Videreuddannelsessekretariatet www.laegeuddannelsen.dk​.

Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme på Rigshospitalet Glostrup har vagtforpligtelse, og den uddannelsessøgende indgår i vagten. 

Hovedu​​ddannelse i arbejdsmedicin

Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme indgår som sideuddannelse i hoveduddannelsen i arbejdsmedicin med 6 måneders ansættelse på Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme på Frederiksberg eller 6 måneder på Glostrup. Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme på Rigshospitalet Glostrup har vagtforpligtelse, og den uddannelsessøgende, der er der, indgår i reservelægelaget.

Sideuddanne​​lse ad hoc

Afdelingen kan ad hoc deltage i sideuddannelse i dermatologi.

Vejlede​r

For alle læger i introduktion og hoveduddannelse gælder selvfølgelig, at du får tildelt en vejleder, som i perioden arrangerer minimum tre samtaler; den første inden for 4 uger efter ansættelsen. Der vil også være samtaler med den uddannelsesansvarlige overlæge, som den uddannelsessøgende selvfølgelig også altid er velkommen til selv at opsøge.

Dine nye kompetencer bliver tilegnet gennem deltagelse i det daglige arbejde - superviseret eller selvstændigt afhængig af dit færdighedsniveau. 

Læger tilknyttet uddannelsesfunktionen i Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme

 • Uddannelsesansvarlig overlæger (intern medicin, reumatologi) 
  • Rigshospitalet Glostrup: Anne Rødgaard
  • Rigshospitalet Blegdamsvej: Mikkel Faurschou
  • Gentofte Hospital: Lene Dreyer
  • Hillerød Hospital: Tuan Khai Huynh
  • ​Frederiksberg Hospital: Gina Birgitte Kollerup
 • Udannelsesansvarlig overlæge (neurokirurgi): Jesper Lundberg
 • Uddannelsesansvarlig overlæge (ortopædkirurgi): Jon Tuxøe​

Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme har endvidere uddannelsesansvarlige yngre læger på de enkelte matrikler.

Yderligere in​​formation

Her findes alt relevant materiale om postgraduat uddannelse i Uddannelsesregion Øst. Der er endvidere gode links.

Her findes specialeplanen, målbeskrivelser og vejledninger samt Inspektorrapporter. Redaktør