Sygeplejestudende, SSA- og ambulancebehandlerelever

I Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling uddanner vi sygeplejerskestuderende på 1., 2., 4., 5., 6. og 7. semester, social- og sundhedsassistentelever i praktik 3 og ambulancebehandlerelever i hospitalspraktik.

Modtagelse af studerende og elever

I afdelingen varetager vi uddannelsen i et tæt samarbejde mellem klinisk underviser, de kliniske og daglige vejledere, praktikvejledere og ledelsen på henholdsvis afsnitsniveau og klinikniveau.

Vi er meget bevidste om betydningen af den gode modtagelse af dig som studerende, og vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang til vejledning og feedback, samt inddragelse i praksisfællesskabet. Ligesom vi også vægter et godt studiemiljø studerende og elever imellem.

Du og dine medstuderende modtages den første dag i afdelingen af den kliniske underviser til introduktion. Her vil vi i fællesskab gennemgå rammer og krav for din klinik/praktik og du vil blive introduceret til afdelingen. Vi ved af erfaring, at der er mange informationer den første dag, hvorfor du efter endt introduktion har fri til bearbejdning af dagens indtryk. På din anden dag vil du blive modtaget af den kliniske underviser i afdelingen, hvorefter du vil blive introduceret til din vejleder.

Rammer for læring

Inden du starter i afdelingen vil du modtage en velkomstmail og en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen giver overblik over dine mødetider, hvilke aktiviteter, samtaler o.lign., der er planlagt i forbindelse med dit klinik/praktikforløb i afdelingen.

Som studerende/elev i afdelingen kan du indgå i alle vagter. Det vil dog fortrinsvis være i dag- og aftenvagter, med mulighed for at prøve enkelte nattevagter. Du skal ligeledes forvente at møde i ca. to weekender i løbet af din praktik. Dit forløb er planlagt så vi hele tiden har dine læringsmuligheder for øje. Når du er i klinik/praktik vil vi opfordre dig til at overveje hvor meget fritidsarbejde du kan have ved siden af. Vi kan ikke planlægge forløbet efter fritidsarbejde, men er selvfølgelig fleksible, hvis du har aftaler som ikke kan flyttes.

Under hvert semester afholdes der studiesamtaler, ligesom der i løbet af en praktikperiode afholdes forventnings-, midtvejs- og evalueringssamtale. Samtaler foregår mellem dig, din vejleder og din kliniske underviser. Det forventes at du møder velforberedt og selv udarbejder et skriftligt referat af samtalen. ​

Da vi i afdelingen er så privilegeret at modtage uddannelsessøgende fra forskellige uddannelser, har vi mulighed for at dyrke et tværfagligt studiemiljø. For at understøtte studiemiljøet, har vi afdelingen indført frokostordning for studerende, som giver mulighed for at knytte bånd på tværs og sparer om fag og uddannelse. Du kan som studerende/elev også opleve at du i den daglige patientpleje, skal samarbejde med uddannelsessøgende fra andre uddannelser end din egen. Ydermere vil du deltage i refleksioner, som afholdes tværfagligt.

Vejledning og refleksion

I afdelingen for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling, er der en klinisk vejleder tilknyttet dit semester hvis du er studerende og en praktikvejleder hvis du er elev. Den kliniske vejleder/praktikvejleder vil støtte op om din læring i det daglige arbejde med patienterne, men også i forbindelse med dine skriftlige afleveringer. Du vil også møde daglige vejledere i afdelingen, som du følges med i din daglige kontakt med patienterne.

Herudover er der tilknyttet en klinisk underviser, som både vejleder dig og står til rådighed for sparring for vejlederne. Den kliniske underviser står for den overordnede planlægning af dit forløb, undervisning og refleksion. Desuden kommer den kliniske underviser med ved de obligatoriske studieaktiviteter.

Fælles for alle dem du møder er, at de brænder for sygeplejen og patientkontakten og rigtig gerne vil give denne passion videre til dig som kommende kollega.
Refleksion er en vigtig del af din læringsproces og giver både mulighed for at lære nyt og erfaringsudveksle. Derfor foregår refleksion og feedback både løbende og ved planlagte seancer, hvor studerende og elever på forskellige niveauer, vejledere og kliniske undervisere deltager.

Vi afholder fast refleksion onsdag eftermiddag, hvor dé studerende og elever der er i afdelingen på dagen deltager. Refleksionen tager afsæt i praksis og vi øver forskellige kliniske færdigheder i afdelingens simulationsrum.

Erhvervspraktikanter

Vi modtager mange henvendelser fra erhvervspraktikanter, desværre må vi henvise til at Rigshospitalet ikke modtager erhvervspraktikanter. Patienterne på Rigshospitalet er svært syge og det betyder at mange afsnit ikke er egnede for praktikantbesøg. Derudover er Rigshospitalet uddannelsessted for mange forskellige faggrupper, hvilket betyder at det faste sundhedspersonale allerede har ​mange studerende med i det daglige arbejde. ​

Redaktør