Uddannelsen til Sygeplejerske og Social- og sundhedsassistent

På denne side kan du læse om modtagelse af studerende, studiemetoder, rammer for læring, patientforløb og strategier for uddannelse og undervisning.


Modtagelse af studerende og elever

Klinikken modtager sygeplejestuderende i modul 1, 2, 4, 5, 11, 12 og 13. I modul 2, 4, 11 og 12 undervises de studerende i længere forløb. Desuden modtager klinikken social- og sundhedsassistentelever i praktik 1. I de længerevarende forløb modtages den studerende/eleven af den kliniske underviser til en kort introduktion til forløbet, hvorefter hun følges ud i afsnittet og modtages af sin daglige/kliniske vejleder​.

Rammer for læring

Vi lægger vægt på, at der er et trygt læringsmiljø, hvor udgangspunktet for læring er den enkelte studerendes og elevs erfaringer og kompetencer. Derfor beder vi den studerende og eleven om at tage en læringsstilstest i starten af forløbet.

Den kliniske underviser har udarbejdet en aktivitetsplan for hver studerende og elev. Af aktivitetsplanen fremgår bl.a. fokusemner, planlagt undervisning udenfor klinikken, refleksionsseancer og for de studerendes vedkommende dato for intern prøve. 

Studiemetoder

​Vi lægger vægt på, at den studerende/eleven får  før- og eftervejledning, i forbindelse med at de skal udføre en sygeplejehandling for første gang. 

Der er udarbejdet et feedback-skema, hvis formål det er at sikre kontinuiteten i den studerendes læring samt synliggøre den studerendes læring.

Ca. hver uge holdes refleksion med elever og studerende på alle moduler. Refleksionen forgår på baggrund af praksisbeskrivelser, som de studerende/eleverne på skift har udarbejdet.​

Patientforløb

For at den studerende skal opnå en forståelse for vigtigheden af det sammenhængende patientforløb, får de mulighed for at følge en patient fra indlæggelse til udskrivelse. Desuden bliver der planlagt et forløb på operationsafsnittet.​

Se i øvrigt Strategier for uddannelse og undervisning herunder.

Strategier for uddannelse og undervisning
Redaktør