Læge- og lægesekretæruddannelse

​Her kan du læse om uddannelse af læger og lægesekretærer i afdelingen.

​Lægeuddannelse

Afdelingen har omfattende undervisningsaktiviteter, såvel prægraduat ( medicinstuderende på 3., 8. og 11. semester) som postgraduat ( reservelæger, introduktionslæger og hoveduddannelseslæger). 

Der undervises i alle aspekter inden for faget plastikkirurgi, brystkirurgi og brandsårsbehandling. 

Undervisningen af medicinstuderende og læger varetages primært af professor K.T. Drzewiecki, klinisk lektor Bjarne Alsbjørn, overlæge Hans E. Siersen, overlæge Niels Kroman og overlæge Helle Holtweg. 

Alle afdelingens speciallæger deltager i undervisningen og er også aktive undervisere uden for Rigshospitalet, fx på andre hospitaler, Panum Instituttet og på nationale samt internationale kurser og konferencer. 

Lægesekretæruddannelse

Der uddannes årligt 2-3 lægesekretærelever i afdelingens sekretariat.

Redaktør