Nøgletal

Med omkring 10.000 henvisninger årligt har Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling det største antal henvisninger på afdelingsniveau på Rigshospitalet.

Personale

1 ledende overlæge og 1 ledende oversygeplejerske

Læger

2 professorer
24 overlæger
7 Afdelingslæger
7 læger i hoveduddannelse
3 læger i introduktionsstilling
2 reservelæger
1 klinisk assistent
6 ph.d. studerende

Sygeplejersker

3 afdelingssygeplejersker
3 kliniske afdelingssygeplejersker
59,6 normerede fuldtidsstillinger stillinger
0,2 udviklingssygeplejerske

Sekretærer

26 i alt

Fysiske rammer

53 senge fordelt på 6 afsnit:
24 onkologiske , 17 brandsår, 7 brystkirurgiske, 9 børnekirurgiske og 10 sengepladser til øvrige patientkategorier.
36 fuldtids operationslejer til generel anæstesi pr.uge.
9 fuldtids operationslejer til lokal analgesi pr.uge.
36 fuldtids ambulante stuer pr. uge.

Fotoatelier, arkiver, kontorafsnit og sekretariat.

Aktivitet

Angivet i antal pr. år:
Heldøgn, voksne: 8.162
Heldøgn, børn: 2.147
Heldøgn, brandsår: 3.971
Ambulante besøg: 35.494
Operationer: 9.846Redaktør