​​​​

Fakta om afdelingen

Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling varetager diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser, hvor korrektiv eller rekonstruktiv kirurgi er et led i behandlingen.

Landsfunktion

Afdelingen har landsfunktion inden for:

  • Læbe-gumme-ganespalter (kraniofaciale primære spalterelaterede misdannelser)
  • Mikrokirurgisk behandling af fascialisparese
  • Regional kemoterapeutisk behandling af modermærkekræft og andre bløddelstumorer - Hyperterm Regional Perfusion (HRP)
  • Større brandsår (> 15 % af legemsoverfladen hos voksne og > 10 % af legemsoverfladen hos børn)
  • Svære øre- og kraniemisdannelser
  • Testis auto-transplantation
  • Transsexualisme

4 sektioner

Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling er opdelt i 4 faglige ekspertsektioner:

Sektion for Brandsårsbehandling

Behandling af termiske, elektriske og kemiske skader i huden samt andre tilstande, der medfører vanskelige sår eller større hudtab såsom for eksempel Toxisk Epidermal Nekrolyse og rekonstruktion ved Nekrotiserende Fasciitis.

Sektion for Onkologisk Plastikkirurgi

Udredning, kirurgisk behandling og kontrol af ondartet modermærkekræft (malignt melanom) og anden hudkræft, visse bløddelstumorer, medfødte gigant nævi samt kar- og lymfekarsforandringer. Desuden rekonstruktion af defekter som følge af disse tilstande.

Sektion for Traume- og Rekonstruktionskirurgi

Kirurgisk og mikrokirurgisk behandling af kropsdeformiteter og defekter som følge af kræftbehandling - for eksempel brystrekonstruktioner efter brystkræft og kæberekonstruktioner efter mundhulekræft - og akutte traumer efter eksempelvis trafik- eller faldulykker og krigsskader.

Sektion for Læbe-Ganespalte og Kraniofacialkirurgi

Rigshospitalet har landsdelsfunktion for kirurgisk behandling af børn og voksne med læbe-ganespalte og modtager således patienter fra hele Danmark, samt Færøerne og Grønland.

Behandling af børn og voksne med læbe-ganespalte foregår i tværfagligt samarbejde med specialsundhedsplejersker, audiologopæder/talepædagoger, specialtandlæger og protetiker, klinikassistenter, øre-næse-halslæger, klinisk genetiker og psykolog.

Opfølgning og behandlinger ved audiologopæder/talepædagoger og specialtandlæger foregår på de to Læbe-Ganespaltecentre i Danmark (i Aarhus og Hellerup), afhængig af om man bor vest- eller øst for Storebælt. 

Følg links til de to Læbe-Ganespalte centre:

> Læbe-Ganespalte Centret i Hellerup

> Læbe-Ganespalte Centret i Aarhus


Operationerne på Rigshospitalet omfatter operation på læber, ganer, taleforbedrende operationer, operationer for gummespalter (knogletransplantation) og næsekorrektioner.

Se informationsmateriale om de enkelte operationer ved at følge link: 

> Læbe-ganespalte og anden plastikkirurgi

https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/julianemarie/boern-og-unge-med-kirurgiske-sygdomme/ansigt-knogler-og-led/undersoegelser-og-behandling/Sider/laebe-ganespalte-og-anden-plastikkirurgi.aspx

Redaktør