Fakta om afdelingen

Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling varetager diagnostik, behandling og rehabilitering af patienter med sygdomme, skader og medfødte misdannelser, hvor korrektiv eller rekonstruktiv kirurgi er et led i behandlingen.

​​​​

Landsfunktion

Afdelingen har landsfunktion inden for:

  • MikroLæbe-gumme-ganespalter (kraniofaciale primære spalterelaterede misdannelser)
  • Mikrokirurgisk behandling af fascialisparese
  • Regional kemoterapeutisk behandling af modermærkekræft og andre bløddelstumorer - Hyperterm Regional Perfusion (HRP)
  • Større brandsår (> 15 % af legemsoverfladen hos voksne og > 10 % af legemsoverfladen hos børn)
  • Svære øre- og kraniemisdannelser
  • Testis auto-transplantation
  • Transsexualisme

4 sektioner

Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling er opdelt i 4 faglige ekspertsektioner:

Sektion for Brandsårsbehandling

Behandling af termiske, elektriske og kemiske skader i huden samt andre tilstande, der medfører vanskelige sår eller større hudtab såsom for eksempel Toxisk Epidermal Nekrolyse og rekonstruktion ved Nekrotiserende Fasciitis.

Sektion for Onkologisk Plastikkirurgi

Udredning, kirurgisk behandling og kontrol af ondartet modermærkekræft (malignt melanom) og anden hudkræft, visse bløddelstumorer, medfødte gigant nævi samt kar- og lymfekarsforandringer. Desuden rekonstruktion af defekter som følge af disse tilstande.

Sektion for Traume- og Rekonstruktionskirurgi

Kirurgisk og mikrokirurgisk behandling af kropsdeformiteter og defekter som følge af kræftbehandling - for eksempel brystrekonstruktioner efter brystkræft og kæberekonstruktioner efter mundhulekræft - og akutte traumer efter eksempelvis trafik- eller faldulykker og krigsskader.

Sektion for Læbe-Ganespalte og Kraniofacialkirrugi

Behandling af læbe-gumme-ganespalter, taleforbedrende operationer, knogletransplantationer og næsekorrektioner. Sektionen varetager desuden kraniofacial kirurgi på patienter med sjældne misdannelser, herunder svære øremisdannelser (incl. mikroti) eller følger af andre tilstande.​


Derudover samarbejder vi med alle kirurgiske afdelinger på Rigshospitalet, hvor avancerede behandlinger og rekonstruktioner udføres af tværfaglige teams.

Vi modtager patienter fra Hovedstadsregionen samt fra Bornholm, Færøerne og Grønland.

Redaktør