​​

The BREAST-AB Trial

​Kan forebyggende behandling med lokal antibiotika nedsætte risikoen for infektion og kapseldannelse hos kvinder, der undergår brystrekonstruktion med implantater?

Baggrund for studiet

Mange kvinder vælger at få rekonstrueret brystet med implantat efter endt brystkræftbehandling. Desværre oplever omkring 5-10% af kvinderne at få infektion i brystet og omkring implantatet efter operationen. Nogle plastikkirurger anvender antibiotika direkte på implantatet i et forsøg på at forebygge komplikationer som infektion, men effekten er aldrig blevet undersøgt i et randomiseret klinisk studie over for placebo. Derfor findes der ingen kliniske retningslinjer for behandlingen i Danmark, og behandling med lokal antibiotika beror på den enkelte kirurgs præference.

Det er vigtigt at klarlægge, om der er en klinisk effekt af lokal antibiotika. Hvis vi finder at lokal antibiotika nedsætter risikoen for komplikationer, kan det danne grundlag for internationale retningslinjer. Hvis vi derimod ikke finder en klinisk effekt af lokal antibiotika, er det vigtigt at minimere brugen for at forhindre resistensudvikling.

Formål

I dette studie vil vi undersøge, om brug af lokal antibiotika på implantatet kan nedsætte risikoen for dyb infektion omkring, der leder til fjernelse af implantatet igen. Vi vil også se på udviklingen af komplikationer på lang sigt, som fx kapselskrumpning.

Metode

Alle kvinder, der skal have rekonstrueret brystet med implantat eller ekspander, kan indgå i forsøget. Alle kvinder, der deltager i forsøget, vil blive tilfældigt fordel til enten trestofs-antibiotikaopløsning bestående af gentamicin, vancomycin og cefazolin eller placebo bestående af saltvand. Antibiotikaopløsningen eller placebo bliver brugt til at bade implantatet samt skylle implantatlommen under operationen.

Perspektiv og projektperiode

Resultaterne forventes at kunne danne grundlag for fremtidige evidensbaserede retningslinjer om brugen af lokal antibiotika til brystrekonstruktioner. Projektet opstartes i starten af 2021 og forventes afsluttet i 2024.

Samarbejdspartnere

Projektet er primært forankret på Rigshospitalet, men vil løbende blive udrullet på flere plastikkirurgiske afdelinger i Danmark. Projektet udføres blandt andet i samarbejde med Professor Lisbet Rosenkrantz Hölmich fra Plastikkirurgisk Afdeling på Herlev Hospital, cheflæge og klinisk lektor Volker-Jürgen Schmidt fra Plastikkirurg afdeling fra Sjællands Universitetshospital, Professor Søren J. Sørensen fra Biologisk Institut på Københavns Universitet og Professor Thomas Bjarnsholt fra Mikrobiologisk Afdeling på Rigshospitalet. Vi er i kontakt med de øvrige plastikkirurgiske afdelinger i Danmark for at udbrede forsøget og gøre det landsdækkende. 


Redaktør