Kvalitet og patientsikkerhed

I HovedOrtoCentret arbejder vi fokuseret med kvalitet og patientsikkerhed på alle niveauer. 

​​​​​​​​​​​​

​Kvalitetsarbejdet i HovedOrtoCentret skal støtte medarbejdere og ledere i at kunne imødekomme alle krav til kvalitet og patientsikkerhed.​

Indsatsområder

Alle klinikker i HovedOrtoCentret har klinikspecifikke handleplaner for kvalitet og patientsikkerhed.

Derudover har HOC udvalgt yderligere seks indsatsområder, tre relateret til kvalitetsudvikling og tre relateret til patientsikkerhed, som er særligt vigtige for de kirurgiske patientforløb på tværs af centret.

Kvalitetsudvikling: 

  • ​Kontaktpersonordning for indlagte og ambulante patienter
  • Fokus på smertevurdering og dokumentation – herunder smerteanalyse, smertescoring, vurdering af effekt af behandling
  • Fokus på ernæring, herunder indledende ernæringsscreening samt revurdering af patienten

Patientsikkerhed:

  • ​​​Medicinhåndtering – herunder patienters selvadministration af medicin, retningslinier for delegeret ordinationsret samt medicinafstemning ved udskrivelse
  • Sikker kirurgi 
  • Patientsikkerhedsrunder i alle centrets klinikker​

Kvalitetsorganisation

Centret har et tværgående kvalitetsråd, hvor alle klinikker er repræsenteret, og der er lokale patientsikkerhedsansvarlige i alle klinikker.  

HovedOrtoCentret er repræsenteret i Rigshospitalets kvalitetudvalget ved kvalitetskoordinator Pernille Langkilde. 


Redaktør