Kontaktpersonsordning

Som patient får du altid tilknyttet en lægelig og en sygeplejefaglig kontaktperson. 

​​

Lægelig kontaktperson

Din lægefaglige kontaktperson er den læge, som er ansvarlig for dit forløb her i afdelingen. Hun/Han vil oftest lægge din behandlingsplan og være den person, som har styr på dine undersøgelser, eventuelle kirurgiske behandling og det videre forløb.

Hvis du er indlagt, vil du oftest møde din kontaktperson under stuegang. Du kommer ikke nødvendigvis til at se din lægefaglige kontaktperson dagligt. Men har du brug for at tale med vedkommende, er du altid velkommen til at gøre opmærksom på det.
 
Hvis du er ambulant patient, dvs. hvis du flere gange skal til undersøgelse og behandling i en af vores klinikker, vil du oftest møde samme læge ved hvert besøg. Denne læge er din lægefaglige kontaktperson.​

Sygeplejefaglig kontaktperson

Din sygeplejefaglige kontaktperson er den sygeplejerske, som er ansvarlig for dit forløb her i afdelingen. Hun/Han er ansvarlig for din plejeplan og vil koordinere dit forløb i forhold til kontakt med f.eks. fysioterapeut, diætist samt andre afdelinger, klinikker, hospitaler og hjemmepleje. Du vil typisk møde din sygeplejefaglige kontaktperson dagligt. Hun/han er samtidig den person, som du og dine pårørende kan henvende jer til, hvis I har brug for gode råd og vejledning i forhold til dit forløb.

Dine kontaktpersoner indgår i et tæt samarbejde omkring din pleje og behandling, og bestræber sig på i fællesskab at give dig et godt, velinformeret og sammenhængende forløb. Når dine kontaktpersoner ikke er på arbejde, vil de udpege nogle stedfortrædere, der vil fungere under deres fravær.​


Redaktør