​​

Lægesekretæruddannelse

Her kan du læse om uddannelsen af lægesekretærer i Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi.
Afdelingen indgår i Rigshospitalets centrale uddannelse af lægesekretærer. Vi er praktiksted for 2. års elever i intervaller af 6 måneder. Endvidere er afdelingen praktiksted for assistenter under omskoling til lægesekretærer i 1 års intervaller.

Under elevtiden i afdelingen er der planlagte forløb, hvor eleverne er med i ambulatoriet, på sengeafsnittet og med til operationer. Eleverne indgår som en naturlig del i alle afdelingens daglige rutiner og får en god, bred og tidssvarende uddannelsestid med sig herfra. Den ledende lægesekretær og den elevansvarlige sekretær er uddannelsesansvarlige for lægesekretæreleverne.


Redaktør