​​​

Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen

Formålet med at udarbejde en strategi for forskning og udvikling i sygeplejen er at beskrive og synliggøre, hvordan vi i sygeplejen arbejder målrettet med at inddrage og generere sygeplejefaglig evidens, der kan videreudvikle den højt specialiserede sygepleje til patienter med øre-næse-halskirurgiske lidelser.

"Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen" skal sikre, at vi i de kommende år tager et stort skridt i retning af implementering af den evidensbaserede sygepleje og får skabt et solidt og innovativt sygeplejefagligt forskningsmiljø.

I den samlede sygeplejefaglige stab og ledergruppe arbejdes der målrettet med udviklingen af sygeplejen i Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi, således at uddannelse, undervisning og satsningsområder løbende planlægges, koordineres og følges op. Dette organiseres på tværgående strategimøder i den samlede afdeling, udviklingsmøder på de respektive matrikler med deltagelse af den sygeplejefaglige ledelse og stab, samt lokal opfølgning med de involverede nøglepersoner og medarbejdere i de respektive afsnit.

"Strategi for forskning og udvikling i sygeplejen" er udarbejdet i den samlede lederstab i afdelingen i foråret 2014 med ønsket om at skabe tydelighed, retning og synergi for at efterleve målsætningerne og det høje ambitionsniveau, der er formuleret i Rigshospitalets Vision og Mission for 2020 (2010). Strategien er udarbejdet med afsæt i både Regionens politik for sundhedsforskning (2012), Rigshospitalets forskningsstrategi (2011) og HOC’s strategi for sygeplejeforskning (2011).

Håbet er, at strategien hvis fokus er, i højere grad at anvende forskningen i klinisk praksis, kan være med til at sikre, at patienterne til stadighed tilbydes sygepleje af højeste internationale kvalitet, og at sygeplejen i fremtiden lever op til de forventninger vores patienter vil efterspørge.


Redaktør