​​​​

Unikt samarbejde halverede udredningstid

Større overlevelse og mindre psykisk belastning. Et frugtbart samarbejde mellem en række af Rigshospitalets afdelinger har halveret udredningstiden for patienter med hoved-hals-kræft.
3. juni 2014

 


Fra 45 til 23 dage.

Så meget er det siden november sidste år lykkes Rigshospitalets Øre-næse-hals kirurgisk og Audiologisk Klinik at reducere udredningstiden for patienter, der er henvist med begrundet mistanke om hoved-hals-kræft.

Da hoved-hals-kræft udvikler sig hurtigt, er en reduktion på 22 dage af stor betydning for patienternes overlevelse og for den psykiske belastning, de udsættes for, siger overlæge Birgitte Charabi, der har stået i spidsen for det nye udredningskoncept på Øre-næse-hals kirurgisk og Audiologisk Klinik.

En stor lettelse for patienterne

-Det er en meget stor lettelse for patienterne, at de på én og samme dag kan få taget prøver og få svar på, om de er syge eller ej. Den tredjedel der ifølge statistikken udredes med kræft, kan vi hurtigt få i behandling, og resten kan ånde lettet op, og med det samme komme videre med deres liv.

Ny metode giver svar samme dag

Når det har været muligt for kirurgerne at skære så meget af udredningstiden, beror det først og fremmest på et unikt samarbejde med Patologiafdelingen.

Her har man omorganiseret dele af laboratoriet og udvidet brugen af en hurtigere vævsanalyse-metode, fortæller overlæge på afdelingen, Katalin Kiss.

-Med de fryseanalyser, vi laver, kan patienten få svar samme dag. Men det er en helt ny måde at arbejde på, så det har krævet meget af alle i laboratoriet.

Mindre risiko for at tabe patienterne

Katalin Kiss fortæller, at en del af dem, der får konstateret hoved-hals-kræft, er blevet syge som følge af en usund livsstil med for meget rygning og for meget alkohol.

Mange af patienterne har tidligere været svære at fastholde i længere udredningsforløb.

-Derfor ser vi det også lidt, som vores bidrag til at udligne ulighed i sundhed. I dag skal de bare møde op én gang, og så forlader de ikke hospitalet, før de har fået en diagnose. Det gør, at risikoen for at tabe dem bliver meget mindre, siger Katalin Kiss og tilføjer, at hoved-halskræft desværre kun er en af de få kræftformer, som frysediagnostik i udredningsforløb egner sig til.

En fælles indsats gjorde det muligt

Birgitte Charabi understreger, at det ikke havde været muligt at tilbyde sammedags-udredning, hvis det ikke havde været for patologi-afdelingens indsats.

Men andre afdelinger heriblandt røntgenafdelingen, der leverer scanninger indenfor syv dage samt onkologisk klinik og tandlægerne, har også store aktier i succesen, forklarer hun.

-Det fungerer, fordi der er en række afdelinger, der leverer ydelser til Øre-næse-hals kirurgisk klinik. Det håber vi selvfølgelig, de kan blive ved med, trods de varslede besparelser, så vi fortsat kan levere en rigtig god service overfor patienterne.

Stadigt flere kræftpatienter i Region Hovedstaden bliver behandlet inden for den anbefalede tidsramme

Det viser en opgørelse, som Statens Serum Institut har offentliggjort 28. maj. Ifølge opgørelsen kan Region Hovedstaden i dag præstere langt bedre overholdelse af tidsfristerne i kræftpakkerne, hvor man tidligere haltede bagefter:

 • I dag bliver 78 % af alle brystkræftpatienter behandlet inden for den anbefalede tidsramme. I 3. kvartal 2013 var tallet 50 %
 • For strålebehandlede hoved-halskræftpatienter er tallet næsten fordoblet fra 41 til 81 %
 • For kirurgisk behandlede prostatakræftpatienter er tallet steget fra 52 til 81 %

Den positive udvikling glæder politikerne i Region Hovedstaden.

- Dette er et hamrende vigtigt område for patienterne og naturligvis for os som politikere i regionen. Derfor er det også glædeligt, at den positive udvikling på kræftpakkeforløbene fortsætter. På de fleste områder har vi nu en målopfyldelse på mellem 80-99 %, siger Mette Abildgaard (K), der er formand for det særlige kræftudvalg i Region Hovedstaden.

Årsagen til de bedre tider tilskriver regionen selv bl.a. omlægning af arbejdsgange, et større antal af operations- og ambulatorietider og mere personale.

Skrevet af freelancejournalist 
Fransk Ulstrup

Fakta

Eksempler på målopfyldelsen af kræftpak
ker i Region Hovedstaden, hvor mellem 81-99 % af patienterne bliver behandlet inden for den anbefalede tidsramme:

 • Hoved-halskræft (kirurgi)
 • Hoved-halskræft (stråle)
 • Lymfeknudekræft
 • Bugspytkirtelkræft (kemo)
 • Kræft i spiserør/mavemunde (kemo)
 • Tyk- og endetarmskræft (kirurgi)
 • Tyk- og endetarmskræft (stråle)
 • Prostatakræft (kirurgi)
 • Prostatakræft (nervebevarende kirurgi)
 • Livmoderkræft (kirurgi)
 • Livmoderhalskræft (kirurgi)
 • Kræft i hjerne (kirurgi)
 • Modermærkekræft
 • Lungekræft (kemo)
 • Diagnostisk pakkeforløb

Eksempler på udfordringer, hvor mellem 31-68 % af patienterne bliver behandlet inden for den anbefalede tidsramme:

 • Akut leukæmi/fremskreden MDS (kemo)
 • Tyk – og endetarmskræft (kemo)
 • Kræft i blæren (kirurgi)
 • Kræft i blæren (kemo)
 • Kræft i nyre (kirurgi)
 • Lungekræft (stråler)

Hvad er kræftpakker?

De såkaldte kræftpakker blev indført af regeringen og Danske Regioner i efteråret 2007. Kræftpakkerne, eller pakkeforløbene, er faglige anbefalinger, der bl.a. beskriver de nødvendige undersøgelser og behandlinger og oplysninger om, hvor lang tid der må gå for en ’standardpatient’ med forløbstider til fx undersøgelser og udredning. Pakkeforløbene beskriver desuden, hvornår sundhedspersoner undervejs i forløbet skal give informationer til patienterne.

Redaktør