Sygeplejersker deltager i internationale kongresser

Sygeplejersker fra klinikken har i løbet af september deltaget i to udenlandske kongresser.


Kongres i USA

19. – 23. september deltog 4 sygeplejersker i en SOHN-kongres i Orlando, USA. SOHN (Society of Otolaryngology, Head and Neck – nurses) er et amerikansk selskab for Øre-næse-hals og Hoved-halscancer sygeplejersker. Klinikkens sygeplejersker deltog hér med to postere med titlerne ’Rehabiliteringssamtaler’ og ‘Effektivt kirurgisk forløb der involverer patienten’.

Kongressen havde ca. 300 deltagere fra hele USA og Canada. De fleste af deltagerne var ledere eller sygeplejersker med specialistfunktioner.

Der var rig mulighed for at netværke med sygeplejersker fra ledende amerikanske hospitaler og blive inspireret af hinandens sygeplejefaglige indsatser.

Nordisk kongres

Sygeplejersker fra klinikken deltog i Nordisk kongres for Øre-næse-halssygeplejersker i Karlstadt, Sverige fra 3. – 6. september. Klinikkens sygeplejersker deltog med 2 postere om ’Tavlestuegang’ og ’Sygeplejeambulatories betydning for den sygeplejefaglige identitet’.

Kongressen havde ca. 100 deltagere fra det meste af Skandinavien og gav mulighed for at netværke med sygeplejersker fra andre nordiske hospitaler.

> Du kan læse mere om kongresserne i næste udgave af sygeplejenyhedsbrevet.  Redaktør