Ny organisering af audiologien i klinikken

Per 1. juli 2014 har Øre-næse-halskirurgisk og & Audiologisk klinik ændret organiseringen af den audiologiske funktion.

​​


Hidtil har klinikken haft separate lokale matrikelbundne funktionsledelser på hhv. Bispebjerg Hospital (BBH), Gentofte Hospital (GeH) og Rigshospitalet (RH).

I bestræbelserne på at øge integrationen af klinikken, hvor der inden for audiologien foretages behandlinger på både BBH og GeH, har det været vigtigt at få de to matrikler til at fungere som en enkelt enhed i højere grad end tidligere. Da der ydermere er audiologiske funktioner på også RH (og på et par udefunktioner), er der nu lavet en funktionel funktionsledelse indenfor audiologien og på tværs af alle matrikler.

Den nye funktionsledelse består af audiologopæd Cecilia Fernandez Samar og på lægesiden overlæge Anne-Marie Hauch og afdelingslæge Jesper Yde. Det tiltænkes, at flere funktioner kan samles med henblik på videnscentrering og forskning foruden effektivisering af arbejdsgange.


Redaktør