Engelsk mesterlære gavner danske patienter

Rigshospitalets forskningstradition vækker international interesse. Til gengæld kan vi lære noget i udlandet på det håndværksmæssige område

​​​​​
- Det har været utroligt lærerigt. Det er simpelthen den bedste oplæring, jeg nogensinde har fået i min karriere. Det er vigtigt at komme ud og at blive gjort opmærksom på, at ting kan gøres anderledes og bedre, og jeg er ikke i tvivl om, at vi kan nå et højere kirurgisk niveau inden for den avancerede, superspecialiserede kirurgi ved at prioritere at tage udenlands og at lære af mestrene. Dermed ikke sagt at vi er dårlige, for det er vi bestemt ikke, men vi kan blive bedre. Det siger klinisk lektor, afdelingslæge, ph.d. Anders Bilde fra Øre-Næse-Halskirurgisk Klinik på Rigshospitalet.

Anders Bilde er hjemme igen efter 5 måneders ansættelse som Fellow i Advanced Rhinology - næsten overlæge i det engelske sundheds- og hospitalssystem - på Manchester Royal Infirmary i England og dér med en typisk arbejdsdag fra 8 til 18 - foruden vagter, typisk to gange om ugen.

Ny avanceret kirurgisk teknik

- Jeg er blevet oplært og superviseret i en ny, avanceret kirurgisk teknik med kikkertkirurgi via næseborene herunder kirurgisk behandling af sygdomme i tæt relation til kraniekassens bund inklusiv indenfor i kraniekassen. En operation, der foregår i samarbejde med neurokirurgerne efter skull base konference, som vi kender det fra Rigshospitalet. I udvalgte tilfælde kan man derved undgå en craniotomi, dvs. at åbne patientens hjerneskal udefra. For patienten giver det en mere skånsom operation, hvilket netop er kendetegnende ved minimal invasiv kirurgi. Der er fortsat udviklingspotentiale, når det gælder åbning af kraniekassens bund med brug af kikkertkirurgi ,og i Øre-næse-Hals kirurgisk Klinik forventer vi at kunne benytte den nye kirurgiske teknik til årligt ca. 40-50 patienter. Teknikken kan kombineres med brug af CT og MR scanning, som vi er langt fremme med, og kan samtidig udvikles, så den kan anvendes til operation af patienter med både ondartede og godartede tumorer, siger Anders Bilde.

Opholdet i England har på flere måde været lærerigt for Anders Bilde. Det skyldes ikke mindst, at englænderne har en anden organisering på uddannelsesområdet end i Danmark. Systemet er samtidig mere gammeldags og hierarkisk opbygget, men det har en indbygget systematik, som ifølge Anders Bilde giver større kvalitet i behandlingen, og som vi kan lære meget af.

Teamarbejde og mesterlære

Som yngre læge arbejder man i teams under ledelse af en overlæge, og man skifter hver tredje måned. Det team, som Anders Bilde var en del af, bestod af to reservelæger (turnus og introlæge), en 1. reservelæger foruden den rhinologiske fellow. Teamarbejdet er tilrettelagt, så en uddannelsessøgende altid har sin overlæge tilgængelig - uanset om det er i ambulatoriet eller på operationsstuen. -
 
Det betyder fx, at du får umiddelbar feedback på din anamnese og objektive fund. Og kender du ikke svaret, bliver du bedt om at læse efterfølgende. Eftersom jeg var Rhinologisk Fellow blev min kirurgiske oplæring prioriteret. Den overlæge, jeg primært fulgte, har ansvaret for den avancerede rhinologi, mens den anden overlæge har ansvaret for næserekonstruktioner.

- Oplæringen foregik ved, at jeg indledte operationen, indtil mine kompetencer ikke rakte længere. Herefter fortsatte jeg under supervision, indtil min overlæge overtog. Overlægen leder en fellow og to til tre uddannelsessøgende, som han har en meget præcis faglig føling med. Det sikrer en målrettet, systematisk oplæring, så man ikke står og udvikler sin egen teknik. Man lærer at operere som mesteren selv, som står lige bag dig under operationen og hele tiden stiller spørgsmålet ”What’s next in your surgical plan” for at sikre, at man er på forkant med næste kirurgiske skridt. :

- Et uddannelsestilbud om superspecialisering i udlandet inden for avanceret kirurgisk teknik er en investering for Rigshospitalet, der giver gevinst til alle parter. Derfor føler jeg også en forpligtelse til at videregive, hvad jeg har lært. Men jeg ved også, at det kan blive vanskeligt at forsøge at overføre den regelrette oplæring, jeg selv har oplevet til en travl hverdag på Riget, fordi vores ressourcer og fokus primært er rettet på produktion, hvor kirurgisk oplæring af uforståelige grunde ikke tæller med.

Internationalt win-win

- Rigshospitalets forskning og vores akademiske grader imponerer i England. Til gengæld kan englænderne deres fag og håndværk på et formaliseret superspecialiseringsplan, og her kan vi virkelig hente noget. Det siger professor, overlæge, dr.med. Christian von Buchwald, Øre-næse-hals Kirurgisk Klinik, som via sit internationale netværk har været med til at bane vejen for Anders Bildes ophold i England og også har anbefalet den nye uddannelsespulje til læger, som Rigshospitalet har oprettet foråret 2013.

- Rigshospitalet varetager særlige former for specialiserede, avancerede kirurgiske opgaver – men vores patientvolumen er ikke på alle områder stort nok. Derfor er det svært at sikre en regelret, systematisk oplæring i form af en egentlig mesterlære i en travl hverdag, og derfor er det naturligt at se ud i verden, hvor der er større volumen og bedre muligheder for oplæring.

- De to landes uddannelsessystemer er forskellige, men vi samarbejder med gevinst for begge parter. Det Rigshospitalet byder ind med er forskningen og den akademiske diskussion. Anders Bildes styrke er en ph.d. - han søgte om et fellowship på lige fod med andre, og de kunne lige så godt have valgt en engelsk læge, men de valgte Anders, som under sit ophold i England har hjulpet yngre engelske kolleger med at igangsætte flere forskningsprojekter. Det betyder også, at der banet vej for nye, fremtidige forskningssamarbejder inden for det Øre-næse-halskirurgiske speciale de to lande imellem, siger Christian von Buchwald.

Redaktør