Patientundervisning for opererede hoved-halskræftpatienter

​I Øre-næse-halskirurgisk klinik er der indført en patient-undervisningsdag, som indgår i efterforløbet for kirurgisk behandlede patienter med hoved- og halskræft – ca. 2 måneder efter operationen.

Der er overordnet tre formål med undervisningsdagen:
 
  1. at inspirere patienterne til at komme videre i livet efter operation for kræft. Derfor indeholder samtlige oplæg et fremtidsperspektiv.
  2. at støtte patienterne i at ændre eller fastholde en besluttet livsstil i forhold til kost, rygning, alkohol, motion og genoptræning.
  3. at inddrage patienterne som aktører i deres eget opfølgningsprogram. Derfor undervises de i symptomer, som de skal reagere på, samt hvor og hvordan de skal henvende sig.

Hver patient kan invitere en pårørende. Underviserne er læger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, klinisk diætist og sygeplejersker i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk klinik. Desuden har vi lånt socialrådgivere, logopæder og en rygestopkonsulent fra Københavns kommune.Redaktør