3D-printede modeller til træning af tindingebenskirurgi

​I et samarbejde mellem afdeling for Øre-næse-halskirurgi & Audiologi, Rigshospitalet og Danmarks Teknisk Universitet, DTU mekanik, arbejdes der på udvikling og anvendelse af 3D-printede modeller til træning af tindingebenskirurgi.

Kirurgisk færdighedstræning i tindingebenskirurgi er en vigtig komponent i træningen og uddannelsen af kommende øre-næse-hals-læger. Kirurgien foregår tæt på vigtige anatomiske strukturer som ansigtsnerven, det indre øre med balanceorganerne, øreknoglerne, større blodkar og hjernehinderne. Det er derfor afgørende for gode kirurgiske resultater og ikke mindst patientsikkerheden at kirurgen er kompetent, hvilket stiller store krav til træning og oplæring. Med de seneste års udvikling inden for 3D-printning er det blevet muligt at skabe virkelighedstro og kosteffektive modeller til kirurgisk træning. Denne udvikling åbner nye muligheder for træning af en bred vifte af ørekirurgiske procedurer.

Et unikt samarbejde med DTU

Sammen med førende 3D-print specialister på DTU er det lykkedes at producere en model baseret på data fra den verdensførende ørekirurgiske simulator VES som er udviklet på afdelingen. Samarbejdet repræsenterer en unik kombination af teknisk og klinisk ekspertise som er nødvendig for at sikre en høj kvalitet i udviklingen. Fremtidigt arbejde skal sikre endnu højere kvalitet af de printede modeller, samt en større automatisering af processen fra CT-scanning til færdigprintet model.

Uddannelse

Den fremtidige implementering af 3D-printede modeller i den ørekirurgiske uddannelse kræver dokumentation for den læringsmæssige effekt. Derfor er det centralt at vurdere de færdigheder som uddannelsessøgende kirurger tilegner sig i brugen af de 3D-printede modeller. Dokumentationen for hvordan disse modeller bedst indgår i træningen, uddannelsen og potentielt certificeringen af ørekirurger i fremtiden bliver udført af ph.d-studerende Andreas Frithioff i samarbejde med Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES) som repræsenterer en spydspids i det international miljø indenfor medicinsk uddannelse. 

Potentiale for personligt tilrettelagt kirurgi i fremtiden

Fysiske 3D-printede modeller kan også have værdi for erfarne kirurger da man vha. import og 3D rekonstruktion af CT-scanninger kan bygge patient-specifikke modeller. Disse kan anvendes til planlægning og træning af operationer af sjældne og vanskelige patient cases. På sigt kan forskning i 3D-printede patientspecifikke modeller skabe kliniske rutiner for  præ-operativ planlægning, valg af kirurgiske implantater og individualiseret kirurgi.


Redaktør