Kronisk mellemørebetændelse fra Grønland til Afrika

Forsvaret maj 2012.
Forskning har tilføjet helt ny viden om kronisk mellemørebetændelse i den grønlandske befolkning, der har den højeste forekomst af sygdommen i verden. Og studiet har banet vejen for nye forskningsprojekter i Zimbabwe og Guinea Bissau.

Det anslås at 65-330 millioner mennesker på verdensplan lider af kronisk mellemørebetændelse (CSOM), men på trods af sygdommens hyppighed mangles der viden om forekomst, forløb, risikofaktorer og langtidskonsekvenser. Den manglende viden på området skyldes, at kronisk mellemørebetændelse ofte forekommer i udviklingslande og blandt oprindelige befolkninger, hvor forskningskapaciteten er begrænset.

Alvorlige følgevirkninger

Kronisk mellemørebetændelse udvikler sig i de første leveår, hvor infektion i mellemøret forårsager, at trommehinden brister og medfører gentagne episoder med øreflåd, som kan vare livet igennem. Mellemørebetændelsen kan have fatale komplikationer, men oftest er det største problem, at sygdommen forårsager kronisk hørenedsættelse på et kritisk tidspunkt i livet, hvor børn normalt tilegner sig sprog og lærer social adfærd. Hvis sygdommen eller det ledsagende høretab er vedvarende, kan det også påvirke barnets muligheder for indlæring i skolen.


Verdensrekord i kronisk mellemørebetændelse

WHO har fastslået, at en forekomst på over 4 % udgør et alvorligt folkesundhedsproblem, og den grønlandske befolkning har den højeste forekomst af kronisk mellemørebetændelse i verden med forekomster på 9-14 % blandt børn og unge.

Rigshospitalets Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi har mere end 30 års erfaring med forskning i mellemøresygdomme i den grønlandske befolkning. Senest har reservelæge Ramon Gordon Jensen forsvaret en ph.d. baseret på langtidsopfølgninger i tre grønlandske børneundersøgelser.

 


Høreprøve på Sundhedsklinikken i Sisimiut, Grønland 

Forskning i grønlandsk mellemørebetændelse

Basal forskning omkring antallet af mennesker, der påvirkes af kronisk mellemørebetændelse i en befolkning og dets langtidskonsekvenser er nødvendige for at estimere sygdomsbyrden, hvis sundhedsvæsnet i højere grad skal prioritere denne invaliderende lidelse.

Det overordnede formål med Ramon Jensens ph.d. var at bibringe ny viden om forekomst, identificere risikofaktorer og evaluere mulige langtidskonsekvenser af kronisk mellemørebetændelse. Studierne blev gennemført i et samarbejde med Statens Serum Institut og Statens Institut for Folkesundhed. Ph.d. studiet fandt risikofaktorer, som kunne anvendes i en risikoprofil til klinisk brug, så sundhedspersonale i højere grad vil kunne identificere de børn, som har brug for at modtage særlig behandling og opfølgning. Desuden blev der udviklet en behandlingsguideline af mellemørebetændelse specifik til forholdene i Grønland.


Ny viden om kronisk mellemørebetændelse

Sygdommens naturhistorie, der ikke har været beskrevet tidligere, viste overraskende, at en del af børnenes bristede trommehinder helede spontant uden kirurgisk behandling. Desuden fandt man, at enkeltstående tværsnitsstudier uden opfølgning undervurderer sygdomsbyrden for kronisk mellemørebetændelse i en befolkning, hvilket har betydning for vores forståelse af den globale byrde af sygdommen. Næsten hvert femte barn i Grønland viste sig at have haft kronisk mellemørebetændelse på et tidspunkt i barndommen.

Ramon Jensens ph.d.-studie viste for første gang, at 90 % af børn med kronisk mellemørebetændelse udvikler et permanent høretab trods spontan opheling eller kirurgisk behandling, hvilket understreger behovet for forebyggende tiltag og tidlig behandling.

Desuden blev det vist at anvendelsen af WHO's definition for hørenedsættelse - som anvendes i udviklingslande - er utidssvarende. En betydelig andel af de børn og unge som man i Danmark og vestlige lande ville betegne som havende en hørenedsættelse blev kategoriserede som værende normalhørende ud fra WHO's definition. 

 


Camiline Nyamarebvu og Lars Holme Nielsen på ØNH-afdeling i Harare, Zimbabwe.


Fra Grønland til Zimbabwe

Resultaterne fra ph.d'en blev præsenteret i Zimbabwe i 2012 og i kølvandet på det, er et forskningssamarbejde påbegyndt  med udveksling af læger. Senest har Camiline Nyamarebvu (billedet) været på klinisk ophold i 3 måneder på Rigshospitalet, Og Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi har - under ledelse af professor Christian Buchwald - besøgt en øre-næse-halsafdeling i Zimbabwe.  

Erfaringerne fra feltstudier i Grønland skal på sigt hjælpe øre-næse-halslæger i Zimbabwe til at lave lignende opgørelser af kronisk mellemørebetændelse og hørenedsættelse. 

På nuværende tidspunkt støttes 4 øre-næse-halslæger fra Zimbabwe, hvilket er gjort muligt med midler fra en privat fond. 

Projektet med at støtte kommende øre-næse-halslæger i Zimbabwe sker i samarbejder med professor Johan Fagan fra University of Cape Town.


Nyt projekt i Guinea Bissau

Ph.d. studiet i Grønland har også banet vej for et nyt samarbejde med Statens Serum Institut og The Bandim Health Project i Guinea Bissau. Læge Magnus Balslev skal undersøge børnevacciners indflydelse på forekomsten af kronisk mellemørebetændelse i Guinea Bissau.

Foto: Ramon Gordon Jensen


Redaktør