Cochlear implants for voksne - hørelse og vestibulærfunktion før og efter operation

Forsvaret november 2020

​Læge og ph.d.-studerende Niels West undersøger hørelse og vestibulærfunktion hos voksne med Cochlear implant - før og efter operation.

Der er tale om et prospektivt kohortestudie som over 2 år (1 års inklusion og 1 års follow up) vil undersøge CI-opererede patienter før og efter operation for hørelse og balancefunktion, med både objektive som subjektive mål. Desuden vil komplikationer til CI-operation opgøres.

Objektive mål: HINT, vHIT, kalorimetri, VEMPs

Subjektive mål: HHI, DHI, THI, NCIQ, komplikationer
De fleste undersøgelser vil foregå på Rigshospitalet, og der vil være tæt samarbejde mellem de kirurgiske og audiologiske parter. Desuden vil der vil være tilknyttet medicinstuderende til projektet. 


Redaktør