Avanceret udredning for komorbiditet hos patienter med svær snorken eller næsepolypper

​Ph.d.-studerende og speciallæge Eva Kirkegaard Kiær skal afdække muligheden for screening af patienter med svær snorken eller næsepolypper for samtidig astma og/eller obstruktiv søvnapnø (OSA).  

Projektet foregår i et tæt samarbejde mellem Dansk Enhed for Søvnkirurgi under Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi Rigshospitalet, 3 praktiserende speciallægeklinikker og lungemedicinsk forskningsenhed på Bispebjerg Hospital.

I Danmark lider omkring 200.000 patienter af kronisk næse-bihulebetændelse med næsepolypper. Sygdommen er karakteriseret ved inflammation i næse og bihuler. Samtidig astma vil være til stede, men ikke erkendt, hos ca. en tredjedel af disse patienter. Manglen på enkle, diagnostiske tests, der kan måle graden af inflammation i luftvejene, er en udfordring, når en evt. samtidig astma skal diagnosticeres. Målingen af fraktioneret nitrogenoxid i udåndingsluften (FeNO) har vist sig at være et lovende redskab i denne sammenhæng.

Mindst 50.000 danskere lider af behandlingskrævende OSA. Tilstanden er karakteriseret ved vejrtrækningspauser under søvn. Ved ubehandlet OSA er der risiko for hypertension, blodpropper og type-2-diabetes samt en øget risiko for at blive involveret i et trafikuheld.

Studier har vist, at der også ved OSA er inflammation i luftvejene. Diagnosen bliver dog sjældent stillet hos patienter med kronisk næse-bihulebetændelse eller astma.

Sammenhængen mellem disse 3 sygdomme og mængden af FeNO er ikke tidligere undersøgt.

Med Ph.d. studiet vil vi undersøge niveauet af fraktioneret nitrogenoxid i udåndingsluften hos patienter med henholdsvis kronisk næse-bihulebetændelse eller snorken, og efterfølgende undersøge om disse patienter samtidig lider af astma og/eller søvnapnø.

Vores ønske er at få mere viden om inflammation og komorbiditet hos vores patienter, samt at forbedre de diagnostiske metoder og dermed også behandlingen. 

I tillæg til ovenstående forskes der sideløbende i optimeret udredning og behandling af patienter med OSA før evt. søvnkirurgi.


Redaktør