Kronisk bihulebetændelse og astma

Forsvaret d. 1. juli 2014
Tværfagligt forskningsprojekt kan føre til implementering af ny og ​bedre behandling af patienter med kronisk bihulebetændelse.

​​​​​​​​​


I denne afhandling behandles samspillet mellem øvre og nedre luftvejssygdom. Patienter med inflammation (irritation) i næsen og bihuler har ofte samtidige symptomer fra lungerne, eksempelvis i form af astma. Dette samspil har været erkendt af læger igennem århundreder – alligevel tror vi, at lungesymptomer hos patienter med næse-bihule sygdom nogle gange forbliver ubehandlede hos øre-næse-hals læger ligesom lungemedicinske specialister ikke altid adresserer næsesymptomer.
Dette studie blev igangsat som et fælles projekt mellem de to nabo specialer: øre-næse-hals kirurgi og lungemedicin. Vi ville undersøgelse forekomsten af lungesygdom hos patienter med næse-bihule symptomer for derigennem at bidrage med ny viden på området samt øge opmærksomheden omkring sameksisterende luftvejssygdom i de involverede specialer.
I et epidemiologisk studie undersøgte vi sammenhængen mellem ikke-allergisk rhinitis (ikke allergisk snue) og rygning samt nedre luftvejssygdom. Vi fandt, at ikke allergisk rhinitis var associeret til astma, kronisk bronkitis og nedsat lungefunktion. Modsat vores forventning fandt vi ingen association til KOL.

Kåre Håkansson med patient
I det første systematiske litteratur-studie af sammenhængen mellem næse-bihule sygdom, rygning og KOL genfandt vi en association mellem ikke-allergisk næse-bihule sygdom og rygning; desuden indikerede studiet en association til KOL. Konklusionerne må dog tages med forbehold idet der generelt kun forelå få og små studier på området.
I det første kliniske studie af lungesygdom hos patienter med næse-polypper og kronisk bihulebetændelse - omfattende såvel lungemedicinsk udredning i henhold til internationale retningslinjer samt en kontrolgruppe- fandt vi en meget forøget risiko for astma i patientgruppen. Desuden indikerede studiet, at astma prævalensen hos patienter med næse-polypper og kronisk bihulebetændelse kan være højere end tidligere antaget (65%).
I et unikt designet laboratoriestudie undersøgte vi, som de første, inflammationen i næse og lunger hos patienter med næse-polypper og kronisk bihulebetændelse; desuden sammenlignede vi inflammationen i patienternes lungebiopsier med en rask kontrolgruppe. Denne analyse viste, at immunsystemet var identisk aktiveret igennem hele luftvejen i patientgruppen; aktiveringen var til stede på alle niveauer inklusive i lungerne hos patienter med astma; og aktiveringen var stærkest i polypperne. Dette tyder på 1) en fælles sygdomsproces i næse og lunger, 2) at næse-polypper ikke blot er et passivt resultat inflammationen - de spiller en aktiv rolle og udgør en drivende kraft.
 
Foto: Kåre Håkansson


Redaktør