Infektioner i lunger og bihuler hos CF- og PCD-patienter

Forsvaret december 2016

Læge og ph.d.-studerende Mikkel Alanin undersøger samspillet mellem infektioner i lunger og bihuler hos patienter med primær cilie dyskinesi (PCD) og patienter med cystisk fibrose (CF).

​​​​​​​​​

Foto: Colourbox

Forskningsprojektet er en videreførelse af et succesfuldt samarbejde mellem Øre-næse-halskirurgisk afdeling, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling og Dansk Børne Lunge Center på Rigshospitalet, der fokuserer på at forbedre behandlingen af patienter med cystisk fibrose (CF) og primær cilie dyskinesi (PCD).


Genetisk defekt

Patienter med CF og patienter med PCD har begge en genetisk defekt, som medfører akutte og kroniske infektioner i luftvejene. Kronisk lungeinfektion med bakterien P. aeruginosa (Pa) er hovedårsagen til den øgede sygelighed hos CF-patienter, mens bakteriologien hos PCD-patienterne er mere forskelligartet.

I behandling hele livet

Begge patientgrupper bliver oftest koloniseret med bakterier, når de er børn og udvikler sig med tiden til kroniske infektioner, som kræver daglig antibiotikabehandling - resten af livet. Kronisk bihulebetændelse - ofte på baggrund af Pa - er en del af CF-patienternes grundsygdom og spiller en aktiv rolle i etableringen af den kroniske lungeinfektion formentlig ved, at bakterien bevæger sig til lungerne.

Forskergruppen har vist at næsebihulekirurgi - den såkaldte FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery) - og intensiv efterbehandling i flere tilfælde har kunnet udrydde bakterier i bihulerne med øget livskvalitet til følge hos CF-patienterne.

> Bihule- og lungeinfektion hos CF-patienter

Fremgangsmåde for behandling

Patienter med PCD ophober også sekret i de øvre luftveje og lider af kronisk bihulebetændelse. Der eksisterer på nuværende tidspunkt ingen videnskabelige holdepunkter for behandlingen af bihuleproblemer hos PCD-patienter. Gennem projektet forsøger Mikke Alanin at råde bod på dette, så alle PCD-patienter får den bedst mulige behandling.  

Hypotesen

Hypotesen er, at FESS og intensiv efterbehandling kan udrydde sygdomsfremkaldende bakterier fra bihulerne og øge livskvaliteten hos patienter med PCD. Dette undersøges ved at tilpasse de metoder og det tværfaglige samarbejde der er etableret omkring CF-patienterne. Endvidere vil Alanin og co. systematisk undersøge bakteriologien i øvre og nedre luftveje hos PCD-patienter, da dette ikke er gjort tidligere, og benytte informationen til at tilrettelægge den videre behandling.

​​
Redaktør