Tumorspecifik billeddannelse af planocellulært karcinom i mundhule og mundsvælg

Mads Lawaetz undersøger i sit ph.d-studie klinisk anvendelse af PET/CT sporstoffer med henblik på bedre stadieinddeling af hoved-halskræft.

Første delprojekt er et fase II studie, hvor vi undersøger værdien af uPAR-PET/CT sammenlignet med konventionelle billedmodaliteter, til diagnosticering af metastaser på hals hos patienter med oral og oropharyngeal planocellulært karcinom.

I andet delprojekt undersøger vi anvendeligheden af flere biomarkører som mål for optisk billeddannelse af oral planocellulært karcinom og metastaser. Med immunhistokemi vil vi vurdere ekspressionen af biomarkører i primære læsioner, metastaser og ved lokalt recidiv. En stor del af projektet vil foregå på Center for Molekylær Billeddannelse på Panum i tæt samarbejde med Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin. Projektet er en videreførelse af læge Kirstine Karnovs arbejde. 


Redaktør