Optisk guided hoved- og halskirurgi

​Læge og ph.d.-studerende Eva Lykkes ph.d.-projekt fokuserer på billeddiagnostiske metoder.

Der er stigende behov for udvikling af optiske metoder til bedre diagnostik og til at bistå kirurgisk behandling af både benigne og maligne sygdomme. Præcis diagnostik og stadieinddeling er helt afgørende for behandling og prognose og stiller stigende krav til teknologien som derfor er i udvikling.

Der er aktuelt fokus på udvikling af optiske markører til mærkning af specifikke celler, f.eks kræftceller eller celler fra specifikke organer. De markerede celler kan med større sikkerhed og tydelighed visualiseres ved billeddiagnostiske metoder.

Dette projekt har netop til formål at bidrage med brikker til denne udvikling.

1. Der skal udføre et klinisk randomiseret forsøg der ønsker at belyse hvorvidt brug af (nærinfrarødt kamera) NIR-kamera til identifikation af biskjoldbruskkirtlerne peroperativt ved total thyroidektomi resulterer i færre beskadigede biskjoldbruskkirtler og dermed mindre risiko for hypoparathyroidisme

2.  Der skal udføres prækliniske studier med udvikling af dyremodeller med implanteret humant malignt tumorvæv. Disse dyremodeller efterligner i større grad tumorbiologi i humane kræftsvulster. Disse modeller skaber grundlag for præklinisk afprøvning af diagnostiske metoder og behandlinger.

3. Der skal udføres produktion og afprøvning af optiske og radioaktive markører         rettet specifikt mod calcium-sensing receptoren i biskjoldbruskkirtlerne, med henblik på targeteret indentifikaton af biskjoldbruskkirtlerne. Det er målet at denne viden kan bidrage til bedre visualisering af biskjoldbruskkirtlerne ved f.eks PET og Spect-skanning samt intraoperativ optisk imaging.


Redaktør