Optimering af smertebehandling og en optimering af det perioperative forløb efter Transoral Robotkirurgi (TORS) for ukendt Primær tumor

​Læge og ph.d.-studerende Mikkel Hjordt Holm Larsen undersøger, hvordan man kan optimere smertebehandlingen og det efterfølgende forløb for patienter, der gennemgår transoral robotkirurgi (TORS). 

​En behandlingsmæssig udfordrende form for hoved-halskræft ses ved debut af en lymfeknude-metastase på halsen, hvor den primære kræftknude ikke kan lokaliseres – kaldet, cancer of unknown primary (CUP). Patienter med CUP er traditionelt blevet behandlet intensivt med store strålefelter omfattende hele hals og svælg, og dermed betydelige følgevirkninger, eks. nedsat spytproduktion og synkebesvær. Et stigende antal patienter tilbydes nu med fordel robotkirurgisk resektion af tungerodsmandlerne, med henblik på at finde den primære kræftknude. Denne anvendelse af robotkirurgi er ny, og derfor er der flere patientcentrerede faktorer, som ønskes undersøgt. Det skal sikre et optimeret og sikkert forløb. Projektet er en del af et af et nationalt samarbejde med Rigshospitalet og Odense og Århus Universitetshospital og består af et medicinstudie, der sigter mod at mindske smertegenerne efter operationen. Sideløbende undersøger vi, hvad der kan gøres for at optimere patienternes hospitalsophold ved den primære indlæggelse. Vi undersøger hvilke faktorer, der gør at patienterne forbliver indlagt, således at patienterne ikke bruger unødig tid på hospitalet grundet faktorer, der kan adresseres bedre. Samtidig vil vi undersøge og analysere årsager til genindlæggelse og varigheden af genindlæggelser indenfor det første år efter behandlingen. Det skal skabe grundlag for en optimering af hele forløbet omkring operationen.Redaktør